Pół miliarda euro na produkcję amunicji. Jest projekt rozporządzenia KE

Pół miliarda euro na produkcję amunicji. Jest projekt rozporządzenia KE

Amunicja artyleryjska kalibru 155 mm
Amunicja artyleryjska kalibru 155 mm Źródło:Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt rozporządzenia dotyczącego wspierania produkcji amunicji. Ma on pomóc nie tylko w dostarczaniu niezbędnego wyposażenia do Ukrainy, ale także zapewnić wsparcie w uzupełnianiu zapasów państw członkowskich. Na ten cel przeznaczono 500 milionów euro.

„Wprowadzając ukierunkowane środki, w tym finansowanie, ustawa ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych UE i zaradzenie obecnemu niedoborowi amunicji i pocisków rakietowych oraz ich komponentów. Będzie wspierać usuwanie zapasów z państw członkowskich i wspólne udzielanie zamówień na amunicję” – czytamy w komunikacie.

W szczególności wzmocni zdolność reagowania i zdolność unijnego przemysłu obronnego do zapewnienia terminowych dostaw amunicji i pocisków rakietowych w Europie, podano także.

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia obejmuje:

 • Instrument mający na celu wsparcie finansowe wzmocnienia przemysłowych zdolności produkcyjnych Unii w zakresie produktów związanych z obronnością;
 • Mechanizm mapowania, monitorowania i lepszego przewidywania istnienia wąskich gardeł w tych łańcuchach dostaw;
 • Wprowadzenie tymczasowych ram regulacyjnych w celu rozwiązania problemu niedoboru amunicji.

500 milionów euro na amunicję

Komisja proponuje przeznaczyć 500 mln euro w cenach bieżących. Budżet ten pochodzi z przesunięć różnych instrumentów, w szczególności Europejskiego Funduszu Obronnego i przyszłej EDIRPA.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie dotacji na różnego rodzaju działania wspierające wysiłki europejskiego przemysłu obronnego na rzecz zwiększenia jego zdolności produkcyjnych i usunięcia zidentyfikowanych wąskich gardeł. Wsparcie finansowe otrzymają działania przyczyniające się do:

 • Optymalizacji, rozbudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia istniejących zdolności produkcyjnych;
 • Tworzenia nowych mocy produkcyjnych;
 • Tworzenia transgranicznych partnerstw przemysłowych, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, mających na celu np. zapewnienie dostępu do lub rezerwację zapasów strategicznych komponentów, lub surowców;
 • Budowania i udostępniania zarezerwowanych skokowych mocy produkcyjnych;
 • Testowania lub rekondycjonowania procesów (w celu rozwiązania problemu starzenia się) w celu uczynienia istniejącej amunicji i pocisków zdatnymi do użytku;
 • Przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej.

Ułatwiony dostęp do finansowania

Ponadto ustawa ułatwi unijnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania w dziedzinie amunicji i pocisków rakietowych, potencjalnie za pośrednictwem specjalnego instrumentu funduszu rozwoju. Fundusz ten ma mieć na celu wspieranie przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw amunicji i rakiet w dostępie zarówno do finansowania publicznego, jak i prywatnego, aby przyspieszyć inwestycje niezbędne do zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Środki regulacyjne przewidziane w tym rozporządzeniu mają chronić rynek wewnętrzny przed wszelkimi obecnymi lub potencjalnymi stwierdzonymi nieprawidłowościami, a tym samym wzmocnią odporność unijnej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB), a także zagwarantują bezpieczeństwo dostaw amunicji i pocisków. W szczególności Komisja proponuje:

 • Tymczasowe środki nadzwyczajne, takie jak możliwość uruchomienia na wniosek zamawiającego państwa członkowskiego iw porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi priorytetowych zamówień skierowanych do odpowiednich przedsiębiorstw europejskich;
 • Ukierunkowane środki mające na celu przyspieszenie procesów administracyjnych na poziomie krajowym poprzez zachęcanie do priorytetowego traktowania odpowiednich procesów wydawania pozwoleń i certyfikacji;
 • Dostosowane środki mające na celu przyspieszenie wspólnych zamówień (państwa członkowskie będą miały możliwość otwarcia istniejącej umowy ramowej na inne państwa członkowskie, które pierwotnie nie były jej stroną) i przeniesień (przeniesienia będą zwolnione z wymogu uzyskania uprzedniej zgody w Unii Europejskiej).

Komisja oczekuje, że ze względu na pilny charakter wniosek zostanie przyjęty jeszcze przed latem 2023 r., aby móc zainicjować wsparcie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych unijnego przemysłu obronnego w zakresie amunicji i pocisków. Instrument ma obowiązywać do połowy 2025 r.

Czytaj też:
Amunicja dla Ukrainy. Jeden kraj blokuje porozumienie
Czytaj też:
Szef MON: Polska dołączyła do porozumienia UE ws. zakupów amunicji dla Ukrainy

Źródło: ISBnews