Podwyżka w PKP. Na szczęście są sposoby, by kupić tańszy bilet

Podwyżka w PKP. Na szczęście są sposoby, by kupić tańszy bilet

Dworzec PKP
Dworzec PKP Źródło: Shutterstock / Martyn Jandula
Po styczniowej podwyżce ceny biletów PKP wzrosły o co najmniej 11,8 proc. Na szczęście pasażerowie mogą korzystać ze zniżek: niektóre należą się ze względu na wiek albo posiadanie Karty Dużej Rodziny, inne przysługują osobom podróżującym w grupie co najmniej dwóch osób. PKP zachęca też do kupowania biletów wcześniej.

Od 11 stycznia obowiązuje nowy cennik biletów oferowanych przez PKP Intercity. Wzrosły ceny biletów na wszystkie typy pociągów: na Pendolino średnio o 17,8 proc., na pociągi EIC o 17,4 proc., najmniej na pociągi TLK/IC – średnio o 11,8 proc. Przewoźnik określił podwyżki mianem aktualizacji cennika i wyjaśnia, że to skutek wzrostu cen energii elektrycznej.

Tańsze bilety w PKP. Warto kupować z wyprzedzeniem

Na szczęście niektórzy pasażerowie mogą korzystać z ulg. Większość wynika z przepisów (ulgi ustawowe), ale od kilku miesięcy pasażerowie mogą też skorzystać z systemu dynamicznych cen. Nalicza je algorytm w zależności od liczby dostępnych miejsc w danym pociągu. Teoretycznie – im wcześniej kupimy bilet, tym powinien być tańszy, bo przewoźnik chciałby zachęcić Polaków do kupowania biletów z wyprzedzeniem.

Gdybyśmy 19 stycznia chcieli kupić bilet z Warszawy do Gdańska na 9 lutego, za bilet na pociąg IC o godzinie 16:20 trzeba było zapłacić 55,30 zł, za bilet na pociąg EIP o 16:25 trzeba zapłacić 109 zł, ale za taki sam typ pociągu godzinę później – o 20 zł więcej. TLK o 18:40 kosztował 67 zł. Czy kupienie biletów „last minute”, z trzydniowym wyprzedzeniem, będzie dużo droższe? Bilet na tej trasie o godzinie 16:20 kosztował 79 zł, EIP – 199 zł, a TLK 79 zł, więc był droższy niż kupowany z wyprzedzeniem.

Nie jest to jednak zasadą, bo zniżka może się naliczyć na pociąg, w którym jest małe obciążenie, a termin odjazdu jest bliski.

Podróżujesz w grupie? Wybierz ofertę „Taniej z bliskimi”

Osoby, które podróżują w grupie składającej się z co najmniej 2 osób, mogą w pociągach TLK, IC skorzystać z promocji „Taniej z bliskimi”. Można w ten sposób obniżyć cenę każdego biletu o co najmniej 30 proc. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi.

Uwaga! Promocja „Taniej z bliskimi” nie nalicza się automatycznie. Trzeba ją odznaczyć w momencie kupowania biletów. W przeciwnym razie nie zostanie uwzględniona.

Zniżki w PKP

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą odhaczyć 30-procentowy rabat. Można korzystać z niego podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających KRD (bez względu na przynależność rodzinną).

Ulgi ustawowe w PKP. Kto może podróżować pociągiem taniej?

 • Do ulgi 100 proc. uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  1. dzieci w wieku do 4 lat;
  2. funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, służb celnych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.
 • Do ulgi 95 proc. uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych).
 • Do ulgi 93 proc., podczas przejazdów w pociągach osobowych, uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).
 • Do ulgi 78 proc. uprawnione są następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (na podstawie biletów jednorazowych).

PKP. Dla kogo ulga 78 proc?

 • Do ulgi 78 proc. uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  1. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
  2. cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (tylko w pociągach osobowych i pospiesznych).
 • Do ulgi 51 proc.:
  • w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  • studenci do ukończenia 26 roku życia (absolwentom studiów pierwszego stopnia prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia),
  • studenci studiujący za granicą,
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych,
  • doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

PKP. Ulga 49 proc. i 37 proc.

 • Do ulgi 49 proc.:
 1. w pociągach osobowych i pospiesznych uprawnieni są rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny (na podstawie biletów miesięcznych imiennych);
 2. w pociągach osobowych uprawnione są:
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (na podstawie biletów jednorazowych);
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (na podstawie imiennych biletów miesięcznych).
 • Do ulgi 37 proc.:
 1. w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (na podstawie biletów jednorazowych);
 2. uprawnione są osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);
 3. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
  • posiadacze ważnej Karty Polaka;
  • rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny;
  • dzieci i młodzież (nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich.

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

UWAGA: Podczas kontroli biletów podróżni zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów.

Czytaj też:
Drogie bilety kolejowe. Rzecznik rządu o szansach na niższy VAT
Czytaj też:
Pasażerowie wypunktowali PKP i koleje regionalne. To ocenili najgorzej

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także