Samowolka Vectry została ukarana. UOKiK nałożył ponad 22,2 mln zł

Samowolka Vectry została ukarana. UOKiK nałożył ponad 22,2 mln zł

UOKiK
UOKiK Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
UOKiK nałożył gigantyczną karę na kolejną firmę z sektora telekomunikacyjnego za dowolne wprowadzanie zmian do zawartych wcześniej umów z klientami.

Jeden z największych polskich dostawców internetu zastosował nieprawidłowe procedury – poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zdaniem kontrolerów firma Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony i bezprawnie podwyższała opłaty za telewizję lub internet o 5 zł miesięcznie.

Gigantyczna kara z Urzędu za finansową samowolkę

Jak twierdzi UOKiK, w ten sposób klienci operatora zostali naciągnięci na kwoty 60 lub 120 zł w skali roku. Za takie bezprawne praktyki prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której nałożył na spółkę ponad 22,2 mln zł kary.

Ale na tym nie koniec. Firma otrzymała nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu się decyzji operator będzie musiał poinformować konsumentów o przysługującym im prawie do rekompensaty. Klienci Vectry otrzymają zwrot części nadpłaconych opłat.

Albo zapłacisz więcej, albo wypowiadamy umowę...

Niedozwolone praktyki miały miejsce w latach 2019-2020. To wówczas Vectra zastosowała nietypowy mechanizm podwyższania opłat dla swoich klientów. Spółka jednostronnie i bez wymaganej podstawy prawnej informowała klientów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej i sugerowała podwyższenie miesięcznych opłat za każdą z usług telekomunikacyjnych.

Poza tym przedsiębiorca stawiał klientów niejako pod ścianą, nie dając wyboru. Operator wyznaczał im termin, w ramach którego mogli nie zgodzić się na zmiany i w ten sposób miał wypowiadać im świadczone usługi. Wielu klientów nie czyniło tego, nie chcąc rezygnować z zawartej wcześniej oferty. Wówczas Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty.

Firma musi dotrzymywać zawartych umów z klientami

Nie wszystkim spodobało się takie zachowanie operatora. Wielu klientów skierowało skargi do UOKiK-u, nie rozumiejąc dlaczego mają płacić więcej za dotychczasowe usługi. Urzędnicy po przeprowadzeniu kontroli nie podzielili zdania operatora wytykając spółce błędy. – Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jego zdaniem umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. A to – jak przekonują kontrolerzy – jest niezbędne, aby konsumenci mogli przewidzieć, w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą mieć wpływ na wzrost ceny usługi.

Zmiany bez podstawy prawnej mogą wprowadzać klientów w błąd

W listopadzie 2021 roku prezes UOKiK postawił spółce zarzuty. Teraz wydał decyzję w tej sprawie. – Zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Działania te oraz pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowią praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK wielokrotnie wskazywał, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje.

W tego rodzaju umowach każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić – przekonuje szef UOKiK.

Kontrolerzy upominają: wiele firm dowolnie zmienia zawarte wcześniej umowy, kontrolerzy

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wielokrotnie wskazywał, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. – W tego rodzaju umowach każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić – stwierdził.

Vectra jest kolejną firmą telekomunikacyjną, która dowolnie zmieniała zawarte wcześniej umowy z klientami. Nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach były także w branży finansowej, ubezpieczeniowej, e-płatności czy e-commerce.

Obecnie Urząd sprawdza postępowania wyjaśniające w sprawie klauzul waloryzacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych w umowach na czas oznaczony i badanie rynku branży deweloperskiej w tym zakresie.

Czytaj też:
UOKiK bierze się za banki. Sypią się kary za wakacje kredytowe
Czytaj też:
Koniec z marketingowymi technikami. Przedsiębiorcy skarżą się na dyrektywę Omnibus

Opracował:
Źródło: UOKiK