O tańszy prąd będzie łatwiej. Rząd wprowadza długo oczekiwaną zmianę

O tańszy prąd będzie łatwiej. Rząd wprowadza długo oczekiwaną zmianę

Licznik prądu
Licznik prądu Źródło:Shutterstock / Sunshine Studio
Już niedługo rynek energii czeka duża zmiana. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadzi m.in. porównywarkę cen prądu.

Rada Ministrów przyjęła 18 kwietnia projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Otworzy to odbiorcom dostęp do bardzo ważnego narzędzia.

Prąd może być tańszy. Rusza porównywarka cen

Projekt ustawy jest dostosowaniem polskiego prawa do regulacji unijnych. Jego najistotniejszą zmianą z punktu widzenia odbiorców indywidualnych i mikroprzedsiębiorców jest dostęp do nowego narzędzia. Będzie to porównywarka cen.

"Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW" – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Ustawa przewiduje, że od 2026 roku, gdy gospodarstwo domowe lub mikroprzedsiębiorca uzna, że jego rachunki za prąd są zbyt wysokie, to w ciągu 24 godzin będzie mógł zmienić dostawcę usług na tańszego.

Prawo energetyczne. Co się zmieni?

Ustawa przewiduje jednak również szereg innych zmian, które mimo tego, że nie są aż tak spektakularne, jak porównywarka cen, to mogą mocno zmienić polski rynek energii w najbliższych latach.

Najważniejsze rozwiązania nowej ustawy:

  • Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.
  • Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.
  • Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.
  • Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.
  • Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.
  • W określonych przypadkach prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania, lub dystrybucji paliw gazowych, lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, wymieniono w informacji.

Czytaj też:
Dodatkowa opłata za schłodzone piwo? Sprzedawcy mają dylemat
Czytaj też:
Pierwsza sieć handlowa skraca godziny otwarcia. Powodem ceny prądu