Ruszył program „Moja Woda”. Można dostać nawet 6000 zł

Ruszył program „Moja Woda”. Można dostać nawet 6000 zł

Zbieracz wody deszczowej z szybkozłączem
Zbieracz wody deszczowej z szybkozłączem Źródło:Rheinzink
3 sierpnia ruszyła trzecia edycja programu „Moja Woda”. Dzięki niej właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 6000 zł.

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom w Polsce. Możliwe jest to dzięki budowie przydomowych instalacji zatrzymujących wodę opadową. Możemy za nie otrzymać dopłatę nawet do 6000 zł. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić i od czego zależy wysokość wypłacanego świadczenia.

Cel programu „Moja Woda”

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej może znacznie wpłynąć na nasze życie. W ciągu 20 minut deszczu można zebrać nawet do 360 litrów wody. Nie jest ona zdatna do picia, lecz może być wykorzystywana do innych celów. Deszczówka przydać się może do podlewania kwiatów w ogrodzie, spłukiwania wody w toalecie czy prac porządkowych.

Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

„Moja Woda”: do kiedy możemy składać wnioski?

Oficjalnie wnioski składać można od 3 sierpnia 2023 do 30 czerwca 2024. Istnieje również możliwość zakończenia naboru z powodu wyczerpania budżetu. Przy poprzednich edycjach przekazane na ten cel fundusze wyczerpały się w ok. 2 miesiące. Dlatego też należy się spieszyć ze składaniem wniosków na rok 2023/2024.

W tym roku na program przeznaczono ponad 130 mln zł. Oznacza to, że będzie mogło skorzystać z niego maksymalnie prawie 22 000 osób. Liczba ta może się jednak zmienić. Wszystko zależy od przyznanej kwoty dofinansowania. Obecnie z programu skorzystało łącznie ponad 43 000 osób.

Ogromne zainteresowanie, z którym spotkały się dwa poprzednie nabory w programie „Moja Woda”, było dla nas jednoznacznym sygnałem, że ten projekt należy kontynuować – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. – Uruchamiając trzecią edycję „Mojej Wody”, reagujemy na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest minimalizowanie skutków suszy w Polsce i racjonalne wykorzystywanie skarbu natury, za który śmiało możemy uważać wodę – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Kto może skorzystać z dotacji?

Ponownie program „Moja Woda” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Dotyczy to także tych, którzy są w trakcie budowy. Muszą oni jednak potwierdzić, że budynek został oddany do użytku przed złożeniem wniosku do wypłaty.

Z programu skorzystać mogą także osoby, które użytkują grunt oficjalnie należący do Skarbu Państwa.

„Moja Woda”: nawet 6000 zł dofinansowania

Osoby składające wniosek do programu "Moja Woda" mogą otrzymać do 80 proc. zwrotu kosztów poniesionych na inwestycję. Maksymalna wysokość zwrotu wynosi w tym roku 6000 zł. W wydatkach uwzględnia się zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji do zbierania wody opadowej.

Ważne jest również, aby cały projekt gromadził wodę w zbiornikach i tzw. oczkach wodnych. Powinna być ona retencjonowana w gruncie oraz na dachach. Zebrana woda wykorzystywana może być dzięki pompom, przewodom, filtrom czy zraszaczom. Nie otrzymamy pieniędzy, jeśli deszczówka będzie wykorzystywana w jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Trzecia edycja programu oferuje wnioskodawcom aż 1000 zł więcej. Na podstawie poprzednich naborów wiemy również, że minimalne kwoty, które otrzymali beneficjenci wynosiły ok. 2000 zł. Aby otrzymać jakiekolwiek wsparcie finansowe, inwestycje będą musiały zostać zakończone najpóźniej 30 czerwca 2024 roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski do programu „Moja Woda” powinny być składane do WFOŚiGW. Można tego dokonać w formie fizycznej lub cyfrowej przez platformę ePUAP. We wniosku powinny znaleźć się dokumenty potwierdzające wszystkie wydatki związane z budową instalacji. Mogą być to zarówno faktury, jak i protokół wykonania lub potwierdzenie samodzielnej budowy.

W ostatnich latach nasza działalność skupia się na wspieraniu indywidualnych beneficjentów w ramach programów „Moja Woda” czy „Mój Prąd”. Rządowe programy odpowiadają na bieżące potrzeby Polaków i zmieniają oblicze województwa mazowieckiego. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej obsługi wszystkich wnioskodawców oraz jak najszybsze wypłacenie dotacji – podkreśla prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka.

Czytaj też:
W tym banku wniosku o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie złożysz
Czytaj też:
Jak zbierać deszczówkę z rynny? Wystarczy założyć na nią jeden element

Opracowała:
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej