Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?

Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfelu Źródło:Shutterstock / ASkwarczynski

Zasiłek opiekuńczy na rodzica przysługuje każdej osobie dorosłej, która decyduje się tymczasowo przerwać pracę w celu sprawowania osobistej opieki nad ciężko chorym lub potrzebującym rodzicem. Warunki przyznawania świadczenia są dokładnie takie same, jak warunki przyznawania świadczenia na dziecko. Aby je otrzymać, trzeba jednak dopełnić formalności.

Czy można wziąć zwolnienie lekarskie na rodzica?

Każda osoba dorosła może wziąć zwolnienie lekarskie na rodzica. Wystawia je lekarz rodzinny lub internista. Zwolnienie przysługuje na 14 dni w roku, jeśli zamieszkujemy z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym i mamy ubezpieczenie zdrowotne.

Co to jest zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która zdecydowała się tymczasowo zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad rodzicem. W takiej sytuacji może ona ubiegać się o wsparcie od państwa w formie zasiłku opiekuńczego. Warto też pamiętać, że jeśli rodzic ukończył 75 lat, przysługuje mu dodatkowe prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 215,84 zł.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na rodzica?

W przypadku zwolnienia lekarskiego na rodzica, który zachorował, świadczenie wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku (przeciętnego wynagrodzenia). Nie jest to jednak świadczenie stałe, ale tymczasowe. Można je uzyskać, jeśli chwilowo rezygnujemy z pracy, by zaopiekować się chorym rodzicem. Zasiłek wypłacany jest nie dłużej niż 14 dni w roku.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, trzeba mieć zaświadczenie lekarskie, które potwierdza konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym rodzicem. Istnieją jeszcze dwa warunki – opiekun musi prowadzić wspólne gospodarstwo z rodzicem, a senior musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji można otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica na maksymalnie 14 dni w roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnego rodzica

Dziecko może też ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnego rodzica, jeżeli nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zasiłek wypłacany jest w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek pielęgnacyjny wynosi 620 zł miesięcznie przez cały okres zasiłkowy. Okres ten liczony jest od 1 listopada każdego roku. Świadczenie można jednak otrzymać tylko wtedy, jeśli spełniamy kryterium dochodowe, które wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Jak uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do pobierania zasiłku. Wnioski dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też:
Babciowe. Kto będzie mógł otrzymać nowy zasiłek?
Czytaj też:
Zasiłek stały będzie wyższy. Podwyżki sięgną nawet 300 złotych