Oddawanie krwi a podatki. Jak uwzględnić to w zeznaniu rocznym?

Oddawanie krwi a podatki. Jak uwzględnić to w zeznaniu rocznym?

Oddawanie krwi
Oddawanie krwi Źródło:Shutterstock / SeventyFour
Oddanie krwi to nie tylko dobry uczynek, ale może skutkować także niższym podatkiem. Dawca może odliczyć nie więcej niż 6 proc. swojego dochodu (jeśli rozliczasz się ryczałtem, jest to 6 proc. przychodu). O czym jeszcze należy pamiętać przy tej okazji?

Oddawanie krwi jest jedną z form darowizny, a oddający może skorzystać ze specjalnej ulgi od podatku. Doradca InFakt Paulina Włodarczyk wyjaśnia, jak odliczyć ulgę dla honorowych dawców krwi.

Odliczenie krwi od podatku. Jak uwzględnić w zeznaniu rocznym?

Ulgę na cele krwiodawstwa odliczysz tylko, jeżeli bezpłatnie przekażesz krew lub jej składniki. Darowiznę taką uwzględniasz jedynie w roku podatkowym, w którym rzeczywiście jesteś dawcą krwi.

Wysokość odliczenia ustalisz na podstawie zaświadczenia, jakie otrzymasz z jednostki organizującej zbiórkę krwi. Zaświadczenie to dokumentuje faktyczną ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Kwotę przekazanej darowizny ustalisz, mnożąc ilość faktycznie oddanej krwi lub jej składników przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny. Obecnie wysokość rekompensaty to 130 zł za jeden litr krwi lub jej składników.

Ulgę z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa odliczysz, jeżeli rozliczasz podatek dochodowy według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 dołączysz załącznik PIT/0, w którym wykażesz kwotę odliczenia w ramach darowizny na cele krwiodawstwa. W deklaracji PIT/0 musisz również podać dane obdarowanego. Może to być

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

Pamiętaj, że jako obdarowanego wskazujesz główną jednostkę odpowiedzialną za zbiórkę krwi, a nie punkt, w którym oddałeś krew lub jej składniki.

Oddajesz krew? Zapłać niższy podatek

Na podstawie odliczonej ulgi z tytułu darowizny, pomniejszysz swój dochód do opodatkowania za dany rok podatkowy. Tym samym zmniejszysz podstawę do opodatkowania podatkiem PIT i wykażesz niższy podatek do zapłaty. Jeżeli wartość zapłaconych przez Ciebie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, będzie wyższa od kwoty obliczonego podatku do zapłaty po uwzględnieniu ulgi, to otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku PIT.

Ulga podatkowa dla dawców krwi. O tym należy pamiętać

Przy obliczaniu wysokości ulgi znaczenie ma ilość krwi i jej składników oddanych w roku podatkowym. Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca wprowadził ograniczenia co do ilości krwi, jaką możemy oddać w ciągu roku.

  • Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l
  • Płytek krwi z osoczem maksymalnie 12 l
  • Samego osocza maksymalnie 25 l
  • Należy ustalić wysokość przysługującej ulgi

Jako podatnik musisz samodzielnie obliczyć wysokość przysługującej Ci ulgi z tytułu krwiodawstwa. Jest to iloczyn ilości przekazanej w roku podatkowym krwi lub jej składników i wartości przysługującego ekwiwalentu, który wynosi obecnie 130 zł.

Wysokość odliczenia w ramach ulgi ustalana jest na podstawie zaświadczenia. Po bezpłatnym oddaniu krwi lub jej składników z centrum krwiodawstwa otrzymasz odpowiednie zaświadczenie. Będzie na nim wykazana ilość przekazanej krwi lub jej składników. Po zsumowaniu wszystkich zaświadczeń z danego roku ustalisz wielkość rocznej darowizny na cele krwiodawstwa. Co prawda, zaświadczeń nie załączasz do zeznania rocznego, jednak należy je przechowywać jako materiał dowodowy.

Ulga jest limitowana. Warto wiedzieć, że od dochodu możesz odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, jednak nie więcej niż 6 proc. Twojego dochodu (jeśli rozliczasz się ryczałtem, jest to 6 proc. przychodu).

Czytaj też:
Przedsiębiorcy z długą listą oczekiwań wobec rządu Donalda Tuska
Czytaj też:
Poziom inflacji obarczony niepewnością. Poznaliśmy „minutki” z posiedzenia RPP