Stawka godzinowa 2024. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Stawka godzinowa 2024. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Pensja minimalna
Pensja minimalna Źródło:Shutterstock
Od stycznia 2024 roku wzrosła pensja minimalna, a razem z nią stawka godzinowa. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę i umowie zlecenie?

Od stycznia 2024 roku znacznie wzrosła pensja minimalna, która wynosi teraz 4242 zł brutto (3221,98 zł netto), a razem z nią stawka godzinowa. To nie jedyna podwyżka zaplanowana na obecny rok – już w lipcu najniższe wynagrodzenia ponownie wzrosną. O ile?

Stawka godzinowa 2024

Od stycznia 2024 roku pensja minimalna wynosi 4242 zł brutto (3221,98 zł netto). Razem z najniższym wynagrodzeniem wzrosła także stawka godzinowa, która wynosi teraz 27,70 złotego brutto. Od lipca 2024 roku stawka godzinowa wyniesie 28,10 złotego brutto.

Wysokość najniższej stawki godzinowej oznacza kwotę przysługującą zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Kwota ta podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności i egzekucji, z uwzględnieniem art. 833 kodeksu postępowania cywilnego.

Kogo dotyczy stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu(art. 750 Kodeksu cywilnego). Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, a została wprowadzona, by chronić najmniej zarabiających zleceniobiorców i świadczeniobiorców a także by ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych.

Kogo obejmuje stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście wykonujących zadania wynikające z umowy.

Podmiot zawierający umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług nie musi określać minimalnej stawki godzinowej. Ważne, by w przeliczeniu na dany miesiąc pracy, pracownik nie otrzymał za godzinę pracy mniej niż gwarantuje minimalna stawka godzinowa.

Co to jest pensja minimalna?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Każde obniżenie tej kwoty jest naruszeniem praw pracowniczych. Za wszystkie zmiany w pensji minimalnej odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawia takie propozycje rządowi.

Na co wpływa płaca minimalna?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Jeśli w firmie dochodzi do przestoju, pracodawca ma obowiązek wypłacić w tym czasie wynagrodzenie pracownikom, które nie może być niższe od pensji minimalnej. Od zarobków pracownika uzależniona jest wysokość składek emerytalnych.

Kwota płacy minimalnej wpływa również na najniższe składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez początkujących przedsiębiorców.

Czytaj też:
Nowy rok, nowa płaca minimalna. Prawie 650 zł więcej
Czytaj też:
Przedsiębiorcy zawsze boją się nowego roku. Wzrosła wysokość składek ZUS