Zasiłek rehabilitacyjny 2024. Kiedy można się o niego starać?

Zasiłek rehabilitacyjny 2024. Kiedy można się o niego starać?

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny Źródło:Shutterstock
Zasiłek rehabilitacyjny należy się osobie ubezpieczonej, jeśli wyczerpała już prawo do zasiłku chorobowego. Ile wynosi w 2024 roku?

Zasiłek rehabilitacyjny należy się każdej osobie ubezpieczonej, która jest niezdolna do pracy, ale wyczerpała już prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Mogą się o nie starać osoby, których leczenie rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Jakie są zasady otrzymania zasiłku rehabilitacyjnego i czy coś się zmieniło w 2024 roku?

Co to jest zasiłek rehabilitacyjny?

Świadczenie rehabilitacyjne to dodatkowe świadczenie, które przysługuje osobom ubezpieczonym i niezdolnym do pracy. Po wyczerpaniu prawa do pobierania zasiłku chorobowego (182 dni w ciągu roku) w razie dalszej niezdolności do pracy można starać się o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego.

Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny trzeba złożyć w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Jaka jest wysokość zasiłku rehabilitacyjnego 2024?

Podstawa wymiaru zasiłku rehabilitacyjnego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku to 7194,95 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące pobierania tego świadczenia. Można się ubiegać jednak o przyznanie zasiłku aż na dwanaście miesięcy, ale ze świadomością, że w kolejnych miesiącach jest on niższy i wynosi 75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście w najbliższym oddziale ZUS, można również skorzystać z opcji złożenia dokumentów online. Konieczne są następujące dokumenty:

  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełni lekarz prowadzący
  • oświadczenie (Z-10) — jeśli składa się wniosek o zasiłek i nie ma się już ubezpieczenia chorobowego

Następnie należy oczekiwać na badanie lekarza orzecznika. To właśnie orzeczenie lekarza jest podstawą do wydania odpowiedniej decyzji przez ZUS.

Czytaj też:
Rewolucja w L4. Zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS, a nie pracodawcę
Czytaj też:
Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. W projekcie ustawy nawet 3 miesiące bez składek