Czy możesz nie płacić abonamentu, jeśli na telewizorze oglądasz tylko Netflixa?

Czy możesz nie płacić abonamentu, jeśli na telewizorze oglądasz tylko Netflixa?

Rząd chce monitorowania mediów
Rząd chce monitorowania mediów Źródło: Shutterstock / Balazs Bodo
Obowiązek opłacania abonamentu rtv ciąży na wszystkich, którzy posiadają odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny. Abonament RTV na koniec 2022 r. płacił zaledwie co trzeci zobowiązany. Tłumaczenie, że osoba używa telewizora do oglądania wyłącznie filmów w internecie nie stanowi okoliczności łagodzącej. Jednak po spełnieniu kilku warunków część osób może być zwolniona z opłat.

Osoby, które posiadają telewizory oraz odbiorniki radiowe, mają obowiązek zarejestrowania urządzeń oraz regularnego opłacania abonamentu. Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie, co daje 327,60 zł rocznie. Osoby, które zadeklarowały wyłącznie posiadanie radioodbiornika, płacą 8,7 zł miesięcznie (104,4 zł rocznie).

Ile wynosi abonament rtv?

Ustawa przewiduje zniżki dla osób, które opłacą abonament z góry za cały rok do 10 stycznia lub po upływie tego terminu – za kilka miesięcy z góry.

Polacy nie chcą dobrowolnie płacić abonamentu i tak jest od lat. Również na bardzo niskim poziomie jest przymusowa ściągalność abonamentu na podstawie wystawionych tytułów egzekucyjnych. Niedawno Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2023 roku na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika, wyegzekwowano 22,1 mln zł należności głównej. Od stycznia do grudnia 2022 r. była to kwota 43,5 mln zł, a w 2021 r. – 47,9 mln zł.

Dane te pokazują, że w 2023 r. w związku z zapłatą zaległości zostały zakończone postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie 28,4 tys. tytułów wykonawczych. To o 50,8 proc. mniej niż w 2022 r., kiedy było ich 57,8 tys. Z kolei w 2021 r. takich tytułów było wystawionych 67,8 tys.

Kto jest zwolniony z abonamentu rtv?

Nie wszyscy są zobowiązani do regularnego opłacania abonamentu. Ustawa o opłatach abonamentowych wskazuje na wyjątki. Są to:

  • emeryci oraz renciści, których świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym,
  • seniorzy po ukończeniu 75. roku życia,
  • osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy niepełnosprawności,
  • osoby, które posiadają zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  • osoby niesłyszące oraz niewidome, weterani będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • bezrobotni, którzy pobierają niektóre świadczenia, np. zasiłek stały, świadczenie przedemerytalne, zasiłek okresowy.

Prawo do zwolnienia trzeba zgłosić w urzędzie pocztowym (z tego obowiązku są zwolnieni seniorzy po ukończeniu 75 roku życia). Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty, takie jak m.in.: dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku, orzeczenie o niepełnosprawności, książeczkę inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymację osoby represjonowanej.

Zwolnienie następuje od miesiąca następującego po zgłoszeniu.

Abonament rtv a oglądanie wyłącznie streamingu

Abonament rtv płaci się od posiadanego odbiornika, a nie odtwarzanych treści. Tłumaczenie, że telewizor służył wyłącznie do oglądania Netflixa czy innego serwisu streamingowego nie będzie okolicznością łagodzącą w razie wezwania użytkownika do zapłaty zaległego abonamentu.

Czytaj też:
Skarbówka niemrawo odzyskuje zaległości za abonament rtv
Czytaj też:
Poczta rekrutuje kontrolerów abonamentu rtv. Niepłacący mają powód do obaw?

Opracowała:
Źródło: Wprost