Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi i gdzie złożyć wniosek?

Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi i gdzie złożyć wniosek?

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy Źródło:Shutterstock
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie wypłacane przez gminę. Kto może z niego skorzystać i ile wynosi w 2024 roku?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe. Jeśli w gospodarstwie domowym dochody są niskie, a opłaty mieszkaniowe wysokie, można ubiegać się o dodatkowe świadczenie, pomagające obniżyć comiesięczne wydatki.

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne będące formą wsparcia dla osób o niskich dochodach. Jeśli w ostatnim czasie twój miesięczny dochód znacznie się obniżył, a sytuacja finansowa pogorszyła, możesz ubiegać się o wypłatę dodatkowego wsparcia.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe i posiadającym prawo do zajmowanego lokalu. Nie oznacza to jednak, że trzeba być właścicielem mieszkania – wystarczy być najemcą i posiadać na to odpowiednie dokumenty. Zajmowany lokal musi też spełniać określone kryteria powierzchniowe.

Kryteria wypłaty dodatku mieszkaniowego

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić odpowiednie kryteria:

  1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania
  2. spełniać kryteria dochodowe, które wynoszą: 40 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa jednoosobowego (2 863,39 zł, ponieważ przeciętne wynagrodzenie wynosi obecnie 7155,48 zł) i 30 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa wieloosobowego (2 147,54 zł)
  3. powierzchnia mieszkania musi spełniać kryteria metrażowe. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu dla jednej osoby nie może przekraczać 45,50 m², a dla rodziny czteroosobowej 71,50 m²

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

O wysokości dodatku mieszkaniowego decyduje gmina. Wynosi on średnio 250-380 zł miesięcznie. Może być wypłacany najemcy lub bezpośrednio administracji danego lokalu.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Jeśli spełniamy kryteria dochodowe, możemy starać się o obniżenie czynszu i comiesięcznych opłat mieszkaniowych. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub pracownik administracji.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Czytaj też:
Czy możesz nie płacić abonamentu, jeśli na telewizorze oglądasz tylko Netflixa?
Czytaj też:
Mało znany dodatek właśnie wzrósł. Ponad 620 zł na miesiąc