Mało znany dodatek właśnie wzrósł. Ponad 620 zł na miesiąc

Mało znany dodatek właśnie wzrósł. Ponad 620 zł na miesiąc

Pieniądze
Pieniądze Źródło:Shutterstock
Wraz marcową waloryzacją rent i emerytur wzrosły również kwoty dodatków, takich jak np. dodatek dla sierot zupełnych. Przypominamy, kto może ubiegać się o to świadczenie.

Przed miesiącem nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Należy podkreślić, że waloryzacja obejmuje również dodatki do tych świadczeń, jak m.in. świadczenia i zasiłki przedemerytalne, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

Dodatek dla sierot zupełnych. Komu przysługuje?

Ten ostatni to stosunkowo mało znane świadczenie, które wypłacane jest osobie, której rodzice nie żyją i która pobiera rentę rodzinną. Pieniądze – jak przypomina serwis rynekzdrowia.pl – wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Warto podkreślić, że dodatek dla sierot zupełnych przysługuje bez względu na wiek. Należy się również w sytuacji, gdy pobierana jest renta wyłącznie po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że nie ma znaczenia czy małżeństwo miało dwoje, czy pięcioro dzieci. Jeśli rodzice umrą, każde z dzieci otrzyma dodatek.

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej wzrosła po marcowej waloryzacji o nieco ponad 67 zł – z dotychczasowych 553,30 zł do 620,36 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć w dowolnym czasie, w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od decyzji można się odwołać. Odwołanie należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Czytaj też:
Rząd przyjął „babciowe”. Tusk: mam nadzieję, że nikt nie odważy się zablokować
Czytaj też:
Dodatek osłonowy. Tylko miesiąc na złożenie wniosku

Źródło: rynekzdrowia.pl