1000 zł do pensji dla pracowników pomocy społecznej. Od kiedy wypłaty pieniędzy?

1000 zł do pensji dla pracowników pomocy społecznej. Od kiedy wypłaty pieniędzy?

Dodatek do pensji
Dodatek do pensji Źródło:Shutterstock
1000 zł dodatku do pensji mogą otrzymać przedstawiciele niektórych zawodów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy.

Tysiąc złotych dodatku do pensji to dość duży zastrzyk gotówki, który wkrótce mogą otrzymać przedstawiciele niektórych zawodów. Prezydent Andrzej Duda w maju podpisał nowelizację ustawy rekomendowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która umożliwia wprowadzenie wypłat dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opiekunów najmłodszych dzieci.

Tysiąc złotych dodatku do pensji

Tysiąc złotych brutto dodatku motywacyjnego może być wypłacane już wkrótce. Dodatek do pensji może otrzymać około 200 tysięcy pracowników określonych sektorów.

Kto otrzyma dodatek motywacyjny?

Dodatek tysiąc złotych otrzymają pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, specjalistycznych poradni rodzinnych. Dodatek motywacyjny otrzymają także pracownicy ośrodków dla bezdomnych, domów dla matek z dziećmi.

Tysiąc złotych będzie przeznaczone także dla pracowników pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników żłobków, klubów dziecięcych i miejsc, które pełnią opiekę nad dziećmi do lat 3.

Kiedy wypłaty dodatku motywacyjnego?

Dodatek motywacyjny mogą otrzymać pracownicy już od 1 lipca 2024 r. Wysokość dodatku może być uzależniona od wymiaru czasu pracy.

Czytaj też:
Tyle zarabia się w domach opieki dla seniorów. Od lipca 1000 zł dodatku
Czytaj też:
Będzie wyższy dodatek do pensji. Nawet 860 zł dodatkowych pieniędzy