Prawie 200 tys. osób otrzyma dodatek do pensji. Sejm zdecydował

Prawie 200 tys. osób otrzyma dodatek do pensji. Sejm zdecydował

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło:X / Sejm RP
Ok. 190 tys. osób otrzyma w tym roku 1000 zł dodatku do pensji. Chodzi o pracowników opieki społecznej. Ustawę w tej sprawie przegłosował dziś Sejm.

W połowie marca rząd przyjął ustawę gwarantującą wprowadzenie dodatku do pensji dla pracowników opieki społecznej. Premier Donald Tusk podkreślał wówczas, że sprawa dotyczy „elementarnej sprawiedliwości". Szef rządu zwracał uwagę, że tego typu pracę wykonują głównie kobiety z wyższym wykształceniem i jest to „ciężka praca, czasami upokarzająca", gdyż pracownicy opieki społecznej byli w gorszej sytuacji materialnej niż osoby, którym mieli pomagać. Tusk zauważył, że „przygniatająca większość" zatrudnionych w tym sektorze otrzymuje minimalne wynagrodzenie (obecnie 4242 zł brutto). Dlatego – jak stwierdził – uparł się, żeby zarekomendować przygotowanie rozwiązania w tym zakresie.

Dziś ustawę przegłosował Sejm. Posłowie byli w tej sprawie zgodnie jak nigdy – "za" zagłosowało 410 posłów, jedynie 17 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Kto otrzyma dodatek do pensji?

Zgodnie z ustawą, dodatek do pensji ma wynieść 1000 zł brutto. „Na rękę" pracownicy otrzymają ok. 600-700 zł. Kwota różni się w zależności od charakteru zatrudnienia i placówki zatrudniającej. Dodatek ma być wypłacany od lipca.

Na dodatek do wynagrodzeń będą mogły liczyć osoby pracujące w:

 • jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Dodatek obejmie też osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Czytaj też:
Ta reforma dotyczy 2 mln Polaków. „Hojność państwa, a pensja niższa o 1000 zł”
Czytaj też:
Tylko co 10. Ukrainiec zarabia powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Decyzja o wstrzymaniu usług konsularnych wielu zmusi do wyjazdu