Renta socjalna będzie wyższa. Wkrótce nowy dodatek

Renta socjalna będzie wyższa. Wkrótce nowy dodatek

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
Renta socjalna to świadczenie, które otrzymują osoby częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy. Wkrótce renta może znacząco wzrosnąć.

Renta socjalna to świadczenie, które otrzymują osoby pełnoletnie całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. O tym, czy komuś przysługuje renta socjalna decyduje lekarz orzecznik. Wkrótce renta socjalna wzrośnie i to znacznie, bo na mocy zmian prawnych do końca 2024 r. muszą nastąpić znaczne zmiany w kwestii wypłacania rent dla osób niezdolnych do pracy.

Ile wynosi renta socjalna?

Renta socjalna to obecnie dość niskie świadczenie, które wynosi 1780,96 zł brutto. Jest to dość niskie świadczenie, ale wkrótce może znacznie wzrosnąć i osiągnąć rekordową stawkę.

Ile będzie wynosiła renta socjalna?

Do końca 2024 r. renta socjalna ma zostać uzupełniona o dodatek w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą najniższej renty przysługującej z tytułu niezdolności do pracy a najniższą krajową. Renta socjalna powinna wynosić minimalnie 4300 złotych brutto, bo tyle od 1 lipca będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie. Jeśli te plany zostaną zrealizowane, to świadczenie będzie najwyższe spośród wszystkich świadczeń wypłacanych przez państwo. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Komu przysługuje renta socjalna?

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby pełnoletnie lub kobiety po 16. roku życia, które wstąpiły w związek małżeński. Renta socjalna wypłacana jest osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy.

Jak uzyskać rentę socjalną?

Rentę socjalną przyznaje lekarz orzecznik na okreslony czas lub na stałe. Aby starać się o świadczenie, trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza
  • dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i przebyte leczenie
  • dokumenty przygotowane pracodawcę
  • wywiad zawodowy na druku OL-10
  • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku osób kontynuujących naukę)
  • oświadczenie informujące o tym, czy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów

Czytaj też:
Jaka płaca minimalna w 2025 roku? Dwie opcje wchodzą w grę
Czytaj też:
Będzie wyższy dodatek do pensji. Nawet 860 zł dodatkowych pieniędzy