Dodatek za dojazdy do szkoły. Dodatkowe świadczenie dla uczniów

Dodatek za dojazdy do szkoły. Dodatkowe świadczenie dla uczniów

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
Rodzice uczniów, którzy podejmują naukę poza miejscem zamieszkania, będą mogli zyskać dodatkowe świadczenie. Jaki to będzie dodatek?

Dodatek za dojazdy do szkoły wypłacany jest uczniom, którzy dojeżdżają do placówek poza swoim miejscem zamieszkania. Jeśli absolwent szkoły podstawowej wybiera się do szkoły ponadpodstawowej w innym mieście, rodzice mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów za dojazdy.

Dla kogo dodatek za dojazdy do szkoły?

Dodatek za dojazdy do szkoły należy się wszystkim dzieciom, które uczęszczają do placówek edukacyjnych poza swoim miejscem zamieszkania. Przyznawany jest na cały rok szkolny, czyli na 10 miesięcy nauki.

Dodatek za dojazdy przysługuje:

  1. mamie albo tacie dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
  3. opiekunowi prawnemu dziecka,
  4. osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Ile wynosi dodatek za dojazdy do szkoły?

Dodatek za dojazdy do szkoły wynosi:

  • 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła
  • 69 zł miesięcznie na dziecko – w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania

Gdzie złożyć wniosek o dodatek za dojazdy do szkoły?

Dodatek za dojazdy do szkoły wypłacany jest razem z zasiłkiem rodzinnym. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta i dołączyć do niego zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania.

Czytaj też:
300 plus. Lada dzień ruszy nabór wniosków
Czytaj też:
Część rodziców może stracić 800 plus. Zostało niewiele czasu, by złożyć wniosek