Klienci zaufali Pioneer Pekao TFI w 2012 roku

Klienci zaufali Pioneer Pekao TFI w 2012 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Mimo trudnej sytuacji na rynkach w I połowie 2012 r. saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego TFI w Polsce było w ubiegłym roku dodatnie. Tylko w grudniu klienci wpłacili do funduszy Pioneer 114,5 mln złotych.

W całym ubiegłym roku fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI oferowane w sieci dystrybucji pozyskały 136,7 mln zł nowych środków (włączając jeden fundusz dedykowany klientowi instytucjonalnemu saldo wyniosło 36,7 mln zł). To zdecydowanie lepszy wynik, niż w trudnym dla branży TFI roku 2011. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku klienci wpłacili 114,5 mln zł. Równocześnie wartość odkupień w grudniu była najniższa od prawie trzech lat i wyniosła -288 mln zł.

Klienci w 2012 r. preferowali przede wszystkim fundusze dłużne. Tylko trzy z oferty Pioneer Pekao: Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 pozyskały w ubiegłym roku ponad 1,4 mld zł.

-Mimo trudnej pierwszej połowy roku, minione dwanaście miesięcy były dla nas udane. Klienci zaufali najstarszej marce na rynku (w 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia działalności w Polsce) i zakupili jednostki o wartości brutto przekraczającej 4,35 mld zł. W 2012 r.uruchomiliśmy nowe fundusze, wprowadziliśmy do naszej oferty IKZE oraz zaproponowaliśmy nowe rozwiązania komunikacyjne dla klientów. Efekty przynosi także przebudowa portfeli naszych funduszy i subfunduszy, co przekłada się na ich coraz lepsze wyniki inwestycyjne podsumowuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFIpozytywnie wyróżniły się na rynku pod kątem osiąganych stóp zwrotu w 2012 r. w poszczególnych kategoriach. W kategorii funduszy małych i średnich spółek na uwagę zasługuje Pioneer Dynamicznych Spółek z wynikiem 36,43%. W kategorii akcji zagranicznych najwyższą stopę zwrotu osiągnął Pioneer Akcji Europy Wschodniej, 24,07%. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, najlepszy z funduszy Pioneer w kategorii akcji polskich zyskał w 2012 r. 22,36%. Z kolei w segmencie funduszy obligacji zagranicznych, największy wzrost wartości osiągnął Pioneer Obligacji Strategicznych: 14,79%, a obligacji krajowych Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja: 10,58%. Wśród funduszy ochrony kapitału, liderem został Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego osiągając stopę zwrotu w wysokości 14,79%.

Aktywa nettofunduszyzarządzanych przez Pioneer Pekao wzrosły w 2012 r. o 8,6%i wyniosły na koniec grudniaprawie 15 mld złotych.

* Wyłączając dane jednego z dedykowanych funduszy pracowniczych

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnieprawie15 mld złotych. Pioneer Pekao TFIposiada w ofercie39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
[email protected]
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCreditS.p.A.

 

Źródło: Pioneer Pekao Investments;
dostarczył:
netPR.pl