PMPG zawiadamia prokuraturę ws. PKP

PMPG zawiadamia prokuraturę ws. PKP

Dodano:   /  Zmieniono: 

Zarząd PMPG S.A. informuje, że w związku z bezprawnymi oskarżeniami prezesa PMPG S.A. przez zarząd PKP SA, spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa przez Jakuba Karnowskiego, prezesa  PKP S.A.

Zawiadomienie opiera się na art. 234. Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jednocześnie Zarząd PMPG S.A. podkreśla, że w żadnym momencie działalność spółki oraz jej zarządzających nie naruszyła ani standardów, ani etyki prowadzenia biznesu. Działania prezesa Karnowskiego spółka wiąże natomiast bezpośrednio z wypowiedziami i działaniami ministra Slawomira Nowaka i traktuje jako zemstę za nieprzychylne mu publikacje.

Źródło: Platforma Mediowa Point Group SA

dostarczył:
netPR.pl