Nowy Dyrektor Finansowy w Serinus Energy

Nowy Dyrektor Finansowy w Serinus Energy

Dodano:   /  Zmieniono: 

Po 35 latach pracy w branży, dotychczasowy dyrektor finansowy (CFO) Serinus Energy Paul Rose zdecydował się przejść na emeryturę. Od stycznia 2014 jego obowiązki przejmie Tracy Heck. Paul Rose pozostanie związany z Serinusem jako konsultant.

Paul Rose w Serinus Energy spędził ostatnie siedem lat swojej kariery w Serinus Energy i osobiście rekrutował do Spółki nową dyrektor finansową Tracy Heck ok. 1,5 roku temu.

- Czas spędzony w Serinus był najbardziej satysfakcjonującym zawodowo okresem w moim życiu. Odchodzę we wspaniałym dla Spółki momencie - produkujemy ok. 5.000 BOE, a portfel aktywów obejmuje pola na całym świecie. Miałem wielką przyjemność pracować z grupą specjalistów, niezwykle oddanych swojej pracy. Zostawiam Serinus w dobrych rękach i życzę Tracy powodzenia! powiedział Paul Rose.

Tracy Heck obejmie stanowisko dyrektor finansowej Spółki z dniem 1 stycznia 2014. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży oil & gas. Karierę rozpoczęła w KPMG w Wielkiej Brytanii, a kontynuowała ją w Kanadzie, gdzie m.in. pełniła funkcję Partnera Stowarzyszonego w dziale audytu KPMG w Calgary. W latach 2005-2012 związana była z rynkiem oil & gas jako Kontroler. Od czerwca 2012 zajmuje się finansami w Serinus Energy.

- Zdecydowanie poparliśmy pomysł Paula by zaproponować Tracy stanowisko dyrektora finansowego. Pomimo, że pracuje z nami dopiero 1,5 roku, jej wkład jest wyraźnie odczuwalny. Jednocześnie cieszymy się, że Paul wyraził chęć dalszego wspierania naszej firmy. Jego doświadczenie i umiejętności są dla nas bezcenne. Dziękujemy za lata wspólnej pracy i niezmienne zaangażowanie w życie Spółki. powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Serinus Energy.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło: SERINUS ENERGY

dostarczył:
netPR.pl