BRASTER - potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi

BRASTER - potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi

Dodano:   /  Zmieniono: 

13 lutego 2014 roku odbyła się premierowa prezentacja działania innowacyjnego prototypu urządzenia Tester BRASTER służącego do wczesnego wykrywania i diagnozowania raka piersi u kobiet. Urządzenie zostało opracowane w oparciu o metodologię kontaktowej termografii ciekłokrystalicznej przez grupę polskich naukowców z notowanej na NewConnect spółki BRASTER S.A. Według Raportu z Badania Klinicznego THERMACRAC Tester BRASTER może stanowić istotne uzupełnienie diagnostyki przesiewowej raka piersi u szerokiego spectrum pacjentek - bez względu na wiek, strukturę i temperaturę piersi.

Tester BRASTER jest pierwszym na świecie urządzeniem wykorzystującym ciekłokrystaliczne matryce termograficzne w diagnostyce nowotworów piersi. Urządzenie jest w pełni bezpieczne, nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania. Jest również nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne dla pacjentek.

Spółka BRASTER S.A. opracowała innowacyjne, w pełni profesjonalne oraz łatwe w użyciu urządzenie do diagnozowania raka piersi u kobiet. Na obecnym etapie rozwoju można uznać, że urządzenie jest kompletne w swojej koncepcji, a Spółka ma zdolność techniczną do realizacji procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem produkcji urządzenia mówi Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Skuteczność metodologii zastosowanej w urządzeniu Tester BRASTER została potwierdzona w Raporcie z Badania Klinicznego THERMACRAC. Badanie koordynowane przez dr. n. med. Pawła Bastę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum - zostało przeprowadzone na grupie 736 pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Bezpośrednim celem badania było porównanie skuteczności urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet, względem standardowych metod diagnostycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że czułość i swoistość badania termograficznego względem standardowego postępowania diagnostycznego była wysoka i wynosiła odpowiednio: 72% oraz 58% dla całej populacji, co potwierdzono jednoznacznie w wynikach z 3 niezależnych interpretacji. Co więcej, czułość procedury multimodalnej a więc łączącej badanie termograficzne i mammograficzne - względem całej procedury diagnostycznej wynosiła aż 96%, co wyraźnie wskazuje znaczące podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu obu metod. Uzyskane wyniki - przy całkowitej nieinwazyjności i bezpieczeństwie metody - wskazują
na perspektywiczność ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w dalszych pracach nad wczesną diagnostyką raka piersi.

Kluczowe wnioski płynące z Badania Klinicznego:

  • Uzyskane w badaniu wyniki dot. czułości* i swoistości** pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych
  • Odnotowano podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod diagnostycznych - termografii z mammografią
  • Stwierdzono potencjalną komplementarność i wzajemne uzupełnianie się trzech metod (termografia, mammografia, ultrasonografia), dzięki ich różnym właściwościom detekcyjnym
  • Tester BRASTER można uznać za urządzenie przydatne w diagnostyce patologii piersi,
    w tym raka piersi u kobiet

Uzyskane w Badaniu Klinicznym THERMACRAC wyniki dot. czułości i swoistości pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych. Odnotowaliśmy również podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod - termografii z mammografią, a dodatkowo wysoką czułość i swoistość urządzenia Tester BRASTER w porównaniu z mammografią, w przypadku młodszych pacjentek o gruczołowej strukturze piersi. Może to być istotnym elementem diagnostyki młodych kobiet, wśród których już dziś obserwujemy zwiększony przyrost zachorowań na złośliwe nowotwory piersi tłumaczy dr n. med. Paweł Basta, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, badacz koordynujący Badanie Kliniczne THERMACRAC.

Zgodnie z wynikami i rekomendacjami wynikającymi z badania THERMACRAC, planujemy dalszy rozwój funkcjonalności urządzenia Tester BRASTER. Pracujemy nad skróceniem czasu badania, jeszcze większą dokładnością oraz ergonomicznością urządzenia mówi Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Choroby nowotworowe są jednymi z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet w krajach wysoko rozwiniętych. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet, stanowi 25.2% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka. W 2012 roku, na całym świecie wykryto ponad 1,7 mln przypadków raka piersi, a światowe badanie GLOBOCAN, przeprowadzone przez wyspecjalizowaną agendę WHO, wskazuje na dalszy istotny wzrost liczby zachorowań do końca bieżącej dekady. W Europie najwięcej zachorowań notuje się w Niemczech (71,6 tys.), we Francji (54,2 tys.) oraz w Wielkiej Brytanii (52,4 tys.). W Polsce w 2012 roku zdiagnozowano ponad 16,5 tys. nowych przypadków tej choroby. Co roku na nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego umiera ponad 5 tysięcy Polek. Jak wskazują trendy zachorowalności, w Polsce w 2020 r. na raka piersi zachoruje ponad 24 tys. Polek.

* Czułość

Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka czułość oznacza przeoczenie niewielu chorych.

** Swoistość

Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoko swoistość oznacza brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych).

Informacje o spółce:

BRASTER S.A.

Spółka BRASTER S.A. została utworzona w 2008 roku przez grupę pięciu polskich naukowców, którzy opracowali unikatowy w skali świata sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi.  Naukowcy opracowali jedyną w swoim rodzaju mieszaninę związków ciekłokrystalicznych oraz innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej emulsji, które zostały wykorzystane w autorskiej technologii produkcji matryc ciekłokrystalicznych w oparciu o metodę Continuous Liquid Crystal Film (CLCF). W oparciu o tę metodologię Spółka BRASTER S.A. opracowała prototyp urządzenia Tester BRASTER - innowacyjny medyczny tester termograficzny przeznaczony do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi.

BRASTER S.A. jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych
do wykorzystania w obrazowaniu patologii piersi, w szczególności raka piersi. Celem Spółki BRASTER S.A. jest opracowanie
i przygotowanie do seryjnej produkcji urządzenia Tester BRASTER. W 2012 roku Spółka została wprowadzona do obrotu publicznego na rynku NewConnect.

BRASTER S.A. została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności przyznanym przez Naczelną Organizację Techniczną, prestiżowym tytułem Rynkowego Lidera Innowacyjności Dziennika Gazety Prawnej oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Tester BRASTER

Tester BRASTER jest pierwszym na świecie, wynalezionym przez polskich naukowców urządzeniem wykorzystującym ciekłokrystaliczne matryce termograficzne w diagnostyce raka piersi. Jak potwierdziło Badanie THERMACRAC przeprowadzone w 2013 roku, Tester BRASTER jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Urządzenie jest zbudowane z trzech matryc z folią pokrytą mieszaniną ciekłokrystaliczną, która umożliwia obrazowanie termiczne. Tester BRASTER jest prosty w użyciu, bezinwazyjny, a przez to bezbolesny i bezpieczny dla pacjentów. Urządzenie nie emituje ani nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania i jest obojętne biologicznie dla skóry. Tester B

Źródło: BRASTER

dostarczył:
netPR.pl