Rodzina obywatelska. Rodzina Wspólnota Samorząd hasłem kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia

Rodzina obywatelska. Rodzina Wspólnota Samorząd hasłem kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

24 marca, już po raz dziesiąty, będziemy obchodzili Narodowy Dzień Życia. Startująca dziś kampania inicjuje cykl działań społecznych, których celem jest obywatelska aktywizacja Polaków.

Organizatorzy zwracają uwagę, że silna rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.

Najbliższym zaś otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna, zorganizowana w samorząd terytorialny. Do kompetencji samorządu należą m.in. bezpieczeństwo, edukacja, kultura i prowadzenie polityki społecznej. To, w jaki sposób będą realizowane te zadania przez władze samorządowe, będzie miało istotny wpływ na pozycję i rozwój wspólnoty lokalnej opartej na rodzinach. Dlatego też ze wszech miar pożądane jest, aby samorząd miał w centrum uwagi naturalne potrzeby rodziny i żeby koncentrował na ich realizacji możliwie dużą część posiadanych zasobów.

- Zależy nam na tym, żeby przekonać rodziny do zaangażowania w życie społeczne tłumaczy Marek Plotzke z Fundacji Narodowego Dnia Życia W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych ważne jest, żeby analizować programy osób ubiegających się o nasze głosy właśnie pod kątem propozycji dla rodziny.

W trakcie konferencji prasowej inaugurującej kampanię, zaprezentowano Legislator Obywatelski. - To narzędzie, dzięki któremu każdy z nas uzyskuje możliwość wpływania na kształt prawa tłumaczy Plotzke. Portal Legislator Obywatelski (www.legislatorobywatelski.pl, www.zmienprawo.pl) otwiera przestrzeń dla składania propozycji rozwiązań prawnych i poszukiwania dla nich wsparcia społecznego. Tworzy szansę na zaprezentowanie kompleksowej agendy zmian obowiązującego prawa.

- Idea Legislatora Obywatelskiego sprowadza się do stworzenia możliwie największej ilości postulatów i wprowadzenia w życie tych, które uzyskają największe poparcie mówił Michał Rybicki, członek zespołu przygotowującego portal Liczymy, że nasze narzędzie wyzwoli potencjał polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas konferencji przedstawiono również plan działań społecznych obejmujący m.in.: powołanie Ambasadorów Życia i Rodziny, organizację II Kongresu Polskiej Rodziny i Marszów dla Życia i Rodziny oraz wystawianie certyfikatów Kandydata Przyjaznego Rodzinie. 

***

Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: Dom pełen skarbów, Być ojcem - rola życia, Razem na zawsze i Jestem mamą to moja kariera.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl 

Patroni medialni: Program Pierwszy Telewizji Polskiej S.A., TV Republika, Rzeczpospolita, Radio Warszawa, Portal PCh24.pl

 

MATERIAŁY PRASOWE DO POBRANIA W NASZYM BIURZE PRASOWYM.

SPOT TV:

o   Do pobrania: http://storage.navitas.pl/ndz/NDZ_2014_SPOT_720p_h264.zip

o   Youtube: http://youtu.be/04f9h-0779E

Źródło: Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia

dostarczył:
netPR.pl