Outsourcing metodą na odciążenie firmy, czyli kilka słów o Doradztwie Podatkowym

Outsourcing metodą na odciążenie firmy, czyli kilka słów o Doradztwie Podatkowym

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

Zlecanie zadań zewnętrznym podmiotom to jeden z istotnych elementów strategii zarządzania firmą. Z powodzeniem stosuje je wiele podmiotów gospodarczych: od najdrobniejszych, jednoosobowych firm począwszy, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, na korporacjach skończywszy. Na takie działania wymyślono termin outsourcing, będący skrótem angielskich słów: outsider-resource-using, które można przetłumaczyć jako korzystanie z zewnętrznych zasobów.

Ideą outsourcingu jest delegowanie określonych funkcji czy projektów do przedsiębiorstw znajdujących się poza daną firmą. Zlecanie zadań na zewnątrz jest praktykowane głównie ze względu na możliwość redukcji kosztów. Pozostałe czynniki skłaniające menedżerów czy właścicieli firm do powierzania innym podmiotom pewnych obszarów swojej działalności to: oszczędność czasu, brak odpowiedniego sprzętu, wiedzy, doświadczenia niezbędnych do wykonania określonych funkcji.

Do najpopularniejszych usług outsourcingowych należą te z zakresu księgowości. To rozwiązanie powszechnie stosowane w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych, bo zamiast tworzenia wewnątrz organizacji osobnej komórki zajmującej się rachunkowością, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, właścicielom po prostu opłaca się powierzenie obsługi księgowej własnej firmy np. wyspecjalizowanym w tym zakresie kancelariom doradztwa podatkowego. Choć w zestawieniu usług, w przypadku których najczęściej korzysta się z rozwiązań outsourcingowych dominuje księgowość, do listy zlecanych zadań coraz częściej dołączają takie sektory rynku jak: rekrutacja, Human Resources (czyli zarządzanie zasobami ludzkimi), ochrona osób i mienia, reklama i public relations, obsługa prawna czy IT.

Dla firm, które planują skorzystać z wygodnego rozwiązania, jakim jest outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usług obejmujących konsultacje z zakresu prawa podatkowego, swoją ofertę przygotowała Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Księgowych Magdalena Madej. Kancelaria istnieje na rynku od 1995 roku, kiedy to powstała z inicjatywy Magdaleny Madej, Doradcy Podatkowego. Magdalena Madej jest wpisana na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów, gdzie figuruje pod numerem 05414.

W wachlarzu oferowanych przez kancelarię usług znajduje się przede wszystkim doradztwo podatkowe. Warto w tym miejscu nadmienić, że kompetencje i zakres działań doradcy podatkowego znacznie wykracza poza możliwości księgowego, co wyraźnie widać w takich kwalifikacjach, jak np.  uprawnienia do przeprowadzenia audytu podatkowego czy administrowanie sprawami egzekucyjnymi i celnymi.

Oferta Kancelarii Madej jest zindywidualizowana i każdorazowo dopasowywana do oczekiwań oraz potrzeb klienta, ale co godne uwypuklenia kompleksowa, dzięki czemu klient powinien odczuć, że powierzenie spraw finansowych kancelarii doradca podatkowego to najlepsze rozwiązanie, na jakie mógł on się zdecydować. Bezpieczeństwo tej formy współpracy podkreśla obowiązek zachowania tajemnicy, jaki ciąży na Doradcy Podatkowym oraz jego pracownikach.

Ta całościowa opieka nad finansami klienta może mieć kilka wymiarów: od wsparcia przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, polegającej na kompletacji niezbędnych dokumentów, doradztwie w wyborze formy opodatkowania, przez audyt zawieranych przez niego umów i wskazywanie niekorzystnych klauzul, także przygotowanie do spraw sądowych związanych z kwestiami spornymi w zakresie podatków, po opracowywanie analiz finansowych i statystycznych.

Wśród proponowanych usług Kancelarii Madej wymienić należy ponadto: konsultacje i planowanie podatkowe, dokumentację cen transferowych, reprezentowanie klienta przed instytucjami podatkowymi i celnymi. Oprócz tego biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe, do których należy m.in.: prowadzenie rejestrów VAT, ksiąg podatkowych i handlowych oraz ewidencji środków trwałych, weryfikację ksiąg pod kątem poprawności danych, opracowywanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, sporządzanie raportów do Narodowego Banku Polskiego i Izby Celnej. W obsługę kadrowo-płacową natomiast wpisane są takie działania jak: obliczanie wynagrodzeń i rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie dokumentacji kadrowych, przygotowywanie rocznych rozliczeń pracowników, opracowywanie specjalistycznych analiz i raportów, również anglojęzycznych.

Siłą Kancelarii Madej są jej zasoby ludzkie. Wysokie kwalifikacje, zorientowanie na osiąganie celów, szeroka wiedza i ciągłe jej aktualizowanie, bogate doświadczenie oraz talent to mocne strony pracowników tworzących zespół przedsiębiorstwa. Do tych walorów należy dodać biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim i znajomość międzynarodowych norm w zakresie raportowania,  kompetencje niezbędne z uwagi na współpracę z firmami zagranicznymi i dyskrecję. W portfelu klientów Kancelarii znajdują się zarówno spółki cywilne, prawa handlowego, wspomniane spółki z kapitałem zagranicznym, jak i jednoosobowe firmy, stowarzyszenia czy fundacje.

 

Źródło: Biuro Rachunkowe Magdalena Madej

dostarczył:
netPR.pl