Artystyczne święto w Gorzowie i Garbiczu

Artystyczne święto w Gorzowie i Garbiczu

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rozpoczęły się XXXII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Gorzów Wielkopolski Garbicz, które potrwają do soboty 21 czerwca. Jest to cykliczna impreza, na którą zaproszono poetów, plastyków, muzyków, fotografów i filmowców ludzi, którym coś w duszy gra. Artyści reprezentują rożne środowiska twórcze w kraju i zagranicą. Impreza objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. Wydarzenie uzyskało wsparcie w formie grantu przyznanego z ramach programu społecznego Wokół Nas firmy Provident.

Warsztaty rozpoczęły się 12 czerwca benefisem z okazji 45-lecia pracy artystycznej ich inicjatora Czesława Gandy, Prezesa RSTK. Plan Warsztatów przewiduje zarówno imprezy w Gorzowie Wielkopolskim, jak i w Garbiczu. W gorzowskiej części imprezy odbędzie się slam poetycki o Złotego pieroga, czyli artystyczny pojedynek na wiersze. Poza tym, zorganizowane zostaną lekcje poetyckie w liceach ogólnokształcących, noc poetów w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta oraz program poetycki pt. Bogu i ojczyźnie w kościele pod wezwaniem Pierwszych Męczenników Polskich z udziałem sekcji literackiej, muzycznej , plastycznej i fotograficzno- filmowej. Dalsza cześć warsztatów odbywać się będzie w pałacu Magnat w Garbiczu, gdzie prowadzone będą konsultacje indywidualne i grupowe w sekcjach: literackiej, muzycznej, plastycznej i filmowo- fotograficznej. W godzinach popołudniowych odbędą się cykliczne spotkania w podziemiach pałacu pt. Piwnicznej Izbie. Natomiast na zakończenie każdego dnia przewidziane są prezentacje tematyczne poszczególnych grup twórczych. Zwieńczeniem trzydziestych drugich Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych będzie wieczorna biesiada powarsztatowa 20 czerwca, podczas której literaci zaprezentują nowości poetyckie, muzycy piosenki z kontekstem, miniatury filmowe, fotogramy oraz impresje filmowe. Plastycy przygotują wernisaż prac plastycznych powstałych podczas warsztatów. W warsztatach będzie uczestniczyć 35 osób z Polski i Niemiec.

Dofinansowanie warsztatów w Gorzowie-Garbiczu z programu Wokół Nas w wysokości 5 tys. zł umożliwi m.in. zakup materiałów do prac plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć artystycznych, jak również zapewnienie poczęstunku uczestnikom spotkań wyjaśnia Adam Czarnecki, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności w firmie Provident Polska Cieszymy się, że organizatorzy skorzystali z możliwości, jakie daje nowa formuła naszego programu. W tym roku zainteresowanie programem było tak duże, że zdecydowaliśmy się zwiększyć wstępnie planowaną liczbę projektów, które uzyskały wsparcie. Wierzymy, że jako Polacy mamy pomaganie we krwi i jeżeli jest tylko taka możliwość, chętnie angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Zależy nam, żeby inicjatywy, które uzyskały wsparcie, działały dalej również po zakończeniu projektu.

200 tys. zł wsparcia na lokalne programy społeczne
Proces zgłaszania projektów, które zrealizowane zostaną w ramach tegorocznej, czwartej już edycji programu Wokół Nas zakończył się 25 kwietnia. Cykliczna inicjatywa firmy Provident ma na celu wspieranie lokalnych społeczności oraz przeciwdziałanie problemom wykluczenia społecznego i finansowego. W tym roku program poświęcony jest wspieraniu rodzin oraz promowaniu równowagi życia rodzinnego. Dzięki środkom i zasobom organizatorów wcielonych zostanie w życie aż 65 nowych projektów o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Projekty zrealizowane zostaną do końca sierpnia. Jak co roku, program Wokół Nas przyczynia się do rozwoju współpracy partnerów społecznych takich jak samorządy, organizacje pozarządowe, media czy przedstawiciele biznesu. Dzięki temu przyczynia się do budowy więzi społecznych oraz promuje ideę partnerstw publiczno-prywatnych. Co bardzo istotne, w realizację każdego z projektów mogą włączyć się wszyscy chętni, nie tylko osoby działające na co dzień w organizacjach pozarządowych, ale wszyscy, którym na sercu leży dobro lokalnych społeczności. Wśród wybranych przedsięwzięć znalazły się m.in. organizacja pikników rodzinnych, spotkań integrujących rodziny, zajęć rekreacyjnych i sportowych, a także Dnia Dziecka czy konkursów tematycznych. Wśród wybranych projektów wymienić można również zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół, odnowienie sal i pomieszczeń służących społecznościom lokalnym, aktywności mające na celu walkę z wykluczeniem społecznym i wiele, wiele innych.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Provident Polska SA

infoWire.pl