Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Banku Pekao SA - Certyfikat Spółek Europejskich

Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Banku Pekao SA - Certyfikat Spółek Europejskich

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pekao zaoferował nowy produkt strukturyzowany - Certyfikat Spółek Europejskich. Produktem bazowym nowego certyfikatu jest koszyk akcji utworzony z 7 walorów dużych, europejskich spółek Zapisy na nowy produkt potrwają do 11 lipca, a okres inwestycji wynosi 18 miesięcy. Certyfikat daje 100% ochronę zainwestowanego kapitału i szanse na zyski znacznie przekraczające wyniki standardowych lokat bankowych .

Certyfikat oparty jest o koszyk akcji 7 czołowych, europejskich spółek z segmentu rynku dóbr luksusowych, wyższej półki oraz popularnego. Produkt strukturyzowany tworzą akcje następujących firm: LVMH, L'Oreal SA, Adidas AG, Henkel AG & Co KGaA, Christian Dior SA, Beiersdorf AG, Luxottica Group SpA. Ewentualne wzrosty wartości akcji tych spółek pozwolą klientom liczyć na ponad przeciętne zyski. Dodatkowo ochrona kapitału na zakończenie inwestycji zabezpiecza  przed poniesieniem strat. Sprzedaż dóbr luksusowych oraz codziennego użytku, czym zajmują się wybrane spółki jest względnie odporna na pogorszenie się koniunktury gospodarczej, co może stabilizować kursy akcji.

- Nowy produkt to doskonała propozycja dla osób zainteresowanych udziałem w ewentualnych wzrostach cen akcji 7 czołowych, europejskich spółek z sektora dóbr luksusowych oraz codziennego użytku. Wybór aktywów bazowych, które posiadają potencjalne wysokie prawdopodobieństwo wzrostu, a zarazem cechują się względną odpornością na zmieniającą się koniunkturę, czynią tę inwestycję wartościowym elementem dywersyfikacji portfela oszczędności. Ochrona kapitału to cecha produktu , która ważna jest przede wszystkim dla  ostrożnych klientów, którym oprócz zysku, jednocześnie zależy na bezpieczeństwie powierzanych środków - tłumaczy Sławomir Olszewski, Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Usług Maklerskich w Banku Pekao SA.

W trakcie 18-miesiecznej inwestycji, co kwartał, dokonanych zostanie 6 pomiarów wartości akcji każdej z 7 spółek. Na koniec inwestycji obliczona będzie dla każdej ze spółek wartość średniej arytmetycznej z cen jej akcji w dniach pomiarów. Następnie dla każdej ze spółek wyznaczona zostanie uśredniona stopa zwrotu pomiędzy średnią arytmetyczną z poziomów cen akcji w dniach pomiarów, a wartością początkowa każdej z nich. Końcową stopę zwrotu  stanowić będzie średnia arytmetyczna z uśrednionych stóp zwrotu uzyskanych dla poszczególnych spółek wchodzących do koszyka. Jeżeli końcowa stopa zwrotu z koszyka spółek będzie dodatnia, to oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych będzie wyznaczone jako suma należnej za cały okres odsetkowy stopy procentowej wynoszącej 0,01% i końcowej stopy zwrotu  przemnożonej przez poziom partycypacji, który przyjmie wartość pomiędzy 40% a 70% (dokładana wartość zostanie ustalona przez Bank w Dniu Emisji).

Subskrypcja Certyfikatu Spółek Europejskich potrwa do 11 lipca 2014 r. Bank prowadzi dystrybucję produktu wspólnie z Domem Maklerskim Pekao. Minimalna kwota inwestycji to 1000 zł, a okres inwestycji - 18 miesięcy, z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez Bank po cenienie nie mniejszej niż  935 zł (Bank zapewnia 100% ochronę kapitału wyłącznie na koniec okresu inwestycji).


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pekao SA

infoWire.pl
 

Czytaj także