Jakie szanse mają młodzi liderzy - drugie spotkanie Round Table Mixer już 12 marca

Jakie szanse mają młodzi liderzy - drugie spotkanie Round Table Mixer już 12 marca

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

,,Wolność, prawa, obowiązki i szanse, jakie w biznesie, mediach i polityce ma pokolenie młodych liderów" - to temat drugiego spotkania Round Table Mixer, które odbędzie się 12 marca w Warszawie.

Na stronie rtmx.evenea.pl trwa rejestracja do udziału w wydarzeniu, informacje o nim można znaleźć również na stronie https://www.facebook.com/RTMixer

Jako prelegenci podczas drugiej odsłony RTMix wystąpią m.in. Mar­cin Beme, twórca i prezes Audioteki, jeden z naj­bar­dziej kre­atyw­nych ludzi biz­ne­su, który od start-up'u zbudował firmę odnoszącą sukcesy również poza granicami Polski, oraz Paweł Budrewicz, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, ekspert ds. wolności gospodarczej Centrum im. Adama Smitha. Gościem specjalnym będzie również prof. Piotr Przytuła, medioznawca z St. Cloud State University w Minnesocie.

Zaproszenia do udziału w debacie prezydenckiej zostały skierowane do kandydatów na urząd prezydenta RP urodzonych po '72.

Round Table Mixer to spotkanie pokolenia, które w dorosłe życie wchodziło po Okrągłym Stole, a które dzisiaj bierze na siebie odpowiedzialność za to, by zmieniać polską debatę publiczną, by mówić językiem pragmatycznym, językiem współpracy i konsensusu, językiem tworzenia nowej jakości w polskim życiu politycznym i gospodarczym. Które stara się znaleźć złoty środek, aby rozwijać Polskę jako nowoczesną demokrację.

Inicjatorami i organizatorami spotkań RTMix są: Michał M. Lisiecki, przedsiębiorca, wydawca dwóch tygodników opinii, Matthew Tyrmand - amerykański ekonomista, finansista, autor książki ,,Jestem Tyrmand, syn Leopolda". Inspiratorami rozmów o Polsce są też: Leszek Jażdżewski - twórca i redaktor naczelny pisma ,,Liberté!", Dariusz Żuk - prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej, współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Krzysztof Suski - właściciel i prezes Euroholdingu, zaangażowany w działalność charytatywną i społeczną.

Do udziału w spotkaniach RTMx zaproszeni są młodzi liderzy, którzy odnoszą sukcesy w polityce, mediach i biznesie, a którzy w swoje dorosłe wchodzili po Okrągłym Stole. Umowną granicą wieku dla uczestników RTMx jest 1 sierpnia 1972 r. - symboliczna data z ustawy lustracyjnej.

 

Więcej na:

FB - https://www.facebook.com/RTMixer

Twitter - https://twitter.com/RTMxr

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCyzMqMz7kMYWH3xX_XINDBA

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

infoWire.pl