BNP Paribas Real Estate prezentuje raport "At a glance: Regionalne rynki biurowe w IV kw. 2014 roku"

BNP Paribas Real Estate prezentuje raport "At a glance: Regionalne rynki biurowe w IV kw. 2014 roku"

Dodano:   /  Zmieniono: 

Polska, z racji policentrycznego układu posiada wiele regionalnych ośrodków miejskich, w których rynek biurowy rozwija się bardzo dynamicznie. Wiele z tych miast już posiada ugruntowaną pozycję jako ośrodki, w których prowadzona jest działalność w sektorze BPO (business proces outsourcing), SSC (shared service centres), ICT (information, communication, technology) oraz R&D (research & development).

Niniejszy raport przedstawia główne trendy w 7 głównych oraz 9 rozwojowych miastach regionalnych. Zapraszamy do zapoznania się z nim. 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: BNP Paribas Real Estate

infoWire.pl