Złoty Klucz Wprost - nagroda dla najbardziej atrakcyjnych polskich miast. Honorowe wyróżnienie dla miasta Kraków

Złoty Klucz Wprost - nagroda dla najbardziej atrakcyjnych polskich miast. Honorowe wyróżnienie dla miasta Kraków

Dodano:   /  Zmieniono: 

Złoty Klucz to nowa nagroda tygodnika ,,Wprost" dla najbardziej atrakcyjnych polskich miast i ich włodarzy. Honorowy Złoty Klucz otrzyma podczas gali zakończenia Europejskiego Kongresu Samorządów prezydent Krakowa, który gości EKS. Konkurs dla miast ruszy 15 maja. 

,,Klucz symbolizuje m.in. władzę, rozwagę i opiekę. Klucze do bram miasta przez wieki były symbolem władzy burmistrzów. Dzisiaj chcemy wręczyć Złote Klucze tym prezydentom czy burmistrzom, którzy szczególnie dbają o to, aby ich miasta rozwijały się z uwzględnieniem wymogów nowoczesnej gospodarki, potrzeb mieszkańców oraz atrakcyjności w oczach turystów" - mówi Agnieszka Borzym, dyrektor zarządzająca WPROST BIZNES, która kieruje projektem Złoty Klucz. Podkreśla, że chodzi o wyróżnienie tych włodarzy, którzy niezależnie od wielkości miasta potrafią wykorzystać jego atrybuty i realizować wizję nowoczesnego ośrodka miejskiego przyjaznego mieszkańcom i przyciągającego turystów. 

W konkursie będą oceniane m.in. rozwój inwestycji, edukacji, nauki, kultury oraz oferta turystyczna - zarówno biznesowa, jak i indywidualna. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach - miast do 100 tys. mieszkańców, od 100 000 do 250 000 tysięcy i powyżej 250 000 mieszkańców. W tej ostatniej kategorii wręczone zostaną trzy wyróżnienia, w pozostałych będzie po 5 wyróżnień.

Honorowa nagroda trafi do miasta Kraków za goszczenie Europejskiego Kongresu Samorządów i w uznaniu dla działań władz miasta, które wzorowo łączą dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego z rozwojem  nowoczesnej metropolii. 

Ankiety dla miast-kandydatów do Złotego Klucza będą dostępne od 15 maja na stronie zloty-klucz.wprost.pl.

Autorką płaskorzeźby Złotego Klucza, którą otrzymają laureaci, jest Katarzyna Bułka-Matłacz, rzeźbiarka, absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, laureatka wielu polskich i europejskich nagród. Kreacje artystki lokują się na pograniczu surrealizmu i realizmu magicznego. Bułka-Matłacz jest autorką wielu prestiżowych statuetek, m.in. Zwykły Bohater, Męska Rzecz, Gazele Biznesu, Filary Polskiej Gospodarki.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

infoWire.pl