ING Bank Śląski wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR Polityki

ING Bank Śląski wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR Polityki

Dodano:   /  Zmieniono: 

ING Bank Śląski po raz kolejny znalazł się w gronie firm wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Bank jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Srebrne Listki CSR Polityki otrzymują firmy, które w swojej działalności opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Nagrodzone firmy wyróżniają się systemem zarządzania etyką oraz najwyższymi standardami zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Tygodnik Polityka przygotował zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie już po raz czwarty, w oparciu o ankiety rozesłane do około 800 największych firm (o przychodach przekraczających 250 mln zł), na które otrzymał 113 odpowiedzi. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji była firma doradcza Deloitte.

Ankieta dotyczyła siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów, zawartych w międzynarodowej normie ISO 26000, w tym: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Dodatkowo, po raz pierwszy ankietę uzupełniono o pytania dotyczące wyzwań, które stoją przed firmami w 2015 r.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

infoWire.pl