Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach nie jest możliwy bez współpracy z młodymi liderami

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach nie jest możliwy bez współpracy z młodymi liderami

Dodano:   /  Zmieniono: 

Przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC), który odbył się w dniach od 20 do 22 kwietnia br., pracowało kilkudziesięciu studentów. Dziś, na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, otrzymali podziękowania i dyplomy.

Od pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach bardzo ważną rolę w jego tworzeniu odgrywają młodzi ludzie. Tegoroczne wydarzenie było pod każdym względem rekordowe, także jeśli chodzi o skalę zaangażowania oraz współpracę ze studentami i absolwentami.

- Kongresowi, w opinii uczestniczących w nim gości, towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. A to jest właśnie wasza praca. Wiele rzeczy bez waszego zaangażowania i pomocy na Kongresie by się nie udało - powiedział do obecnych na spotkaniu podsumowującym współpracę młodych ludzi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do zadań pracujących przy organizacji największej imprezy biznesowej Europy Centralnej należało m.in. czuwanie nad przebiegiem spotkań w obiektach konferencyjnych i opieka nad gośćmi Kongresu oraz zagranicznymi delegacjami.

- Kongres jest świetnie zorganizowany. Mówi się o nim, że to jest wschodnie Davos - powiedział na spotkaniu ze studentami Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, były premier i były przewodniczący PE. - Bardzo byśmy chcieli, żeby Europejski Kongres Gospodarczy utrzymał najwyższy poziom i nie jest to możliwe bez waszego udziału. Robiliście wszystko z wielkim wyczuciem i zaangażowaniem i za to chcielibyśmy wam bardzo podziękować. Po waszej działalności pozostaje głęboki ślad
w tym co ludzie wynoszą z Kongresu - dodał Jerzy Buzek.

Współpraca przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była jedną z form zaangażowania oferowanego w ramach projektu ,,EEC - Liderzy Przyszłości" (EEC - Leaders of Tomorrow). Pozostałe aktywności to udział w wykładach otwartych, możliwość wystąpienia na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w Katowicach w charakterze prelegenta dyskusji lub uczestniczenie w Kongresie jako słuchacz dyskusji.

Projekt EEC - Liderzy Przyszłości jest odpowiedzią organizatorów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na problem słabnącej pozycji młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą. Celem przedsięwzięcia jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne. W wykładach otwartych wzięło udział ponad 2 tys. słuchaczy.

- Mamy taki pomysł, żeby projekt EEC - Liderzy przyszłości był szerszy i żeby prowadzić, go nie tylko w trakcie Kongresu, ale przez cały rok - zadeklarował Wojciech Kuśpik.

Szczegółowe informacje o projekcie EEC - Liderzy przyszłości dostępne są na stronie internetowej: http://www.eecpoland.eu/eec-liderzy-przyszlosci/.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy

infoWire.pl