W 2013 historycznie najniższy deficyt na rachunku obrotów bieżących

W 2013 historycznie najniższy deficyt na rachunku obrotów bieżących

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rachunek bieżący zamknął się w grudniu deficytem w wysokości 843 mln euro, co oznacza jego zawężenie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 14 mln euro. Sądziliśmy, że wartość deficytu będzie większa, jednak zaskoczył nas mniejszy niedobór na rachunku handlowym spowodowany przez niższy import mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mBanku. - Wszystkie pozostałe rachunki okazały się zgodne z naszymi oczekiwaniami dodaje i wyjaśnia, ze doszło do nieznacznego zawężenia nadwyżki na rachunku usług (z 338 mln euro do 259 mln euro), zmniejszyło się ujemne saldo dochodów (z -1418 mln euro do -1186 mln euro), poprawiło się saldo transferów bieżących, a poprawa ta wynika stricte z zachowania bilansu funduszy euroopejskich.

W całym roku stosunek deficytu na rachunku bieżącym do PKB wyniósł 1,5 proc. - To najlepszy wynik odkąd publikowane są spójne szeregi danych podkreśla Ernest Pytlarczyk. Na polskim deficycie ciąży nieustanie saldo dochodów (w 1/3 tylko pokrywane dodatnim saldem transferów), zaś saldo handlowe jest antycykliczne (deficyt pogłębia się wraz z przyspieszeniem gospodarki). - Co prawda, wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym wśród naszych najważniejszych partnerów handlowych polskie saldo obrotów towarów wykazuje zdecydowaną tendencję wzrostową, jednak nadchodzące miesiące przyniosą cykliczne dostosowanie importu wpływające na pogorszenie salda handlowego tłumaczy główny ekonomista mBanku.

Wraz z odbijająca od dna konsumpcją wzrośnie zapotrzebowanie na importowane dobra. Jednak zmieniająca się struktura eksportu i bardzo dobra koniunktura wśród przedsiębiorstw skoncentrowanych na rynkach zagranicznych sugeruje, że najbliższy cykl przeniesie dostosowanie o dużo mniejszej skali, niż to miało miejsce w poprzednich okresach wzrostu aktywności gospodarczej. - W efekcie nie powinniśmy już być świadkami tak dużych deficytów handlowych, do jakich przyzwyczaiły nas poprzednie okresy ekspansji gospodarczej prognozuje Ernest Pytlarczyk. - Niemniej dojdzie do pogłębienia deficytu na całym rachunku bieżącym.  Można szacować, że relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB przekroczy nieznacznie 2 proc. - zauważmy jednak, że jest to odsetek wciąż niewielki - podsumowuje. 

Źródło: Grupa mBank

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także