Pierwsze półrocze ERGO Hestii: rentowność, inwestycje i rozwój na trudnym rynku

Pierwsze półrocze ERGO Hestii: rentowność, inwestycje i rozwój na trudnym rynku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Pierwsze sześć miesięcy 2014 roku to dla towarzystw ubezpieczeń z Grupy ERGO Hestia czas rentownego rozwoju. Pomimo wojny cenowej na rynku ubezpieczeń majątkowych, firma dynamicznie inwestuje. Dzięki nakładom na system likwidacji szkód i zarządzania skargami, na 1000 wystawionych polis ERGO Hestii skarży się dziś tylko 8 klientów.

Grupa ERGO Hestia może pochwalić się doskonałym wynikiem technicznym, z działalności ubezpieczeniowej. Dla wszystkich spółek Grupy wyniósł on na koniec czerwca 94,41 mln zł i wykazał dynamikę 135,4 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku.  W największej spółce Grupy, STU ERGO Hestia, wynik techniczny wyniósł po pierwszych sześciu miesiącach 101,41 mln zł - czyli dwukrotnie więcej niż rok temu w tym samym okresie.

- ERGO Hestia konsekwentnie stawia na rentowny rozwój. Rynek ubezpieczeń majątkowych jest dziś pod presją niskich cen, a ERGO Hestia ma ograniczony apetyt na tak nisko wyceniane ryzyko. W takiej sytuacji, nadal będziemy dążyć do utrzymania rentowności, ostrożnie prowadząc politykę cenową - mówi Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestia ds. finansów.

Pomimo trudnej koniunktury, w pierwszym półroczu 2014 r. składka przypisana brutto Grupy ERGO Hestia wyniosła 2,433 mld zł. i była o 13,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tę dynamikę Grupa zawdzięcza przede wszystkim znacząco lepszej sprzedaży produktów życiowych. Jedyna spółka życiowa Grupy, STU na Życie ERGO Hestia, poprawiła swoje wyniki sprzedażowe w pierwszym półroczu 2014 r. wobec tego samego okresu w roku 2013. Sprzedaż ubezpieczeń życiowych osiągnęła poziom 708,61 mln zł i rosła z dynamiką 278,2 proc.

Konsekwencją sytuacji na rynku jest wyhamowanie dynamiki sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Największa spółka majątkowa Grupy, STU ERGO Hestia, wykazała na koniec raportowanego okresu 1,430 mld zł. składki przypisanej brutto. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń również zanotowało w pierwszym półroczu 2014 wartość sprzedaży niższą niż w tym samym okresie 2013 r.

ERGO Hestia cały czas dąży do utrzymania swojej przewagi w zakresie wyjątkowej jakości likwidacji szkód. W drugim kwartale Grupa ERGO Hestia wprowadziła znaczące zmiany ułatwiające m.in. odwołanie się klientom, którzy nie zgadzają się z decyzją likwidatora. Dzięki systemowi zarządzania opiniami klientów, w drugim kwartale 2014 roku liczba osób niezadowolonych z jakości obsługi przez ERGO Hestię ponownie spadła. Na 1000 wystawionych polis, skarżyło się 8 ubezpieczonych, wskaźnik skarg dla ERGO Hestii wyniósł tylko 0,81%.

Postępuje również integracja MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń z STU ERGO Hestia. Proces jest w toku, jego zakończenie planowane jest jesienią. Jak wynika z planów, marka MTU pozostanie na rynku jako odrębna oferta dla klienta - i będzie synonimem przyjaznego, prostego ubezpieczenia

Impulsem rozwojowym są zakończone właśnie strategiczne inwestycje. W pierwszym półroczu ERGO Hestia oddała do użytkowania dwa kolejne budynki na granicy Sopotu i Gdańska, w pasie nadmorskim: Marina 2 i 3. Wraz z istniejącą już siedzibą firmy przy ul. Hestii 1 i budynkiem Marina 1, tworzą kampus finansowy na granicy Gdańska i Sopotu.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Hestia SA

infoWire.pl

Czytaj także