Spółka KLEBA INVEST wykupiła obligacje serii A

Spółka KLEBA INVEST wykupiła obligacje serii A

Dodano:   /  Zmieniono: 

W poniedziałek, 25 sierpnia 2014 r. notowana na NewConnect spółka KLEBA INVEST, dokonała wykupu obligacji serii A. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji, po 24 miesiącach od emisji.

KLEBA INVEST S.A. specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych, w tym parków handlowych. Ze środków z pierwszej emisji - jaką była seria A - spółka finansowała na przełomie roku 2012 i 2013 wolnostojące obiekty handlowe. Obecny wykup nastąpił ze środków operacyjnych wygenerowanych przez spółkę.

Łączna wartość przeprowadzonej dwa lata temu emisji to 2,35 mln zł. Emisja ta została realizowana w trybie oferty prywatnej. Do tej pory spółka przeprowadziła 10 emisji obligacji, pozyskując łącznie ponad 26 mln zł. Obecnie trwa proces wprowadzania trzech serii (D, F i G) obligacji KLEBA INVEST do obrotu na rynku Catalyst - wniosek o ich wprowadzenie został złożony przez spółkę 30 czerwca br. Intencją spółki jest wprowadzenie do obrotu wyemitowanej w czerwcu br. serii J.

KLEBA INVEST realizuje obecnie ambitny plan inwestycyjny, zakładający realizację kilkunastu obiektów handlowych w ciągu kolejnych trzech lat. Zgodnie z przyjętą strategią spółka koncentruje się na realizacji parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Są to obiekty o powierzchni kilku tys. m2 pod własną marką Park Handlowy ,,Prima".


dostarczył infoWire.pl
Źródło: KLEBA INVEST

infoWire.pl

Czytaj także