VII Kongres CFO spółek giełdowych SEG

VII Kongres CFO spółek giełdowych SEG

VII Kongres CFO spółek giełdowych
VII Kongres CFO spółek giełdowych Źródło:materiał partnera
24 i 25 października w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się VII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG.

Podczas spotkania dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego dyskutować będą o bieżących wyzwaniach z którymi muszą się zmierzyć w codziennej pracy.Będzie mowa m.in. o: finansowaniu rozwoju spółki, nowych wyzwaniach regulacyjnych, ograniczeniach kosztów i cyfrowej transformacji.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu rozpocznie panel dyskusyjny na temat finansowania rozwoju spółki. Zostaną omówione takie tematy, jak: perspektywy rozwoju rynku kapitałowego; nowe możliwości „starych” form finansowania; alternatywne metody finansowania; zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

- Zdefiniowane nadwyżki finansowe, nie powinny być pozostawione na nieoprocentowanym rachunku bieżącym firmy, ponieważ siła nabywcza pieniądza w czasie maleje. Podstawowym instrumentem służącym zagospodarowaniu powstających każdego dnia nadwyżek finansowych są produkty typowo bankowe: oprocentowane rachunki, czy lokaty terminowe krótko, średnioterminowe. Jedną z możliwych wad takiego rozwiązania jest konieczność nieustannego dopasowywania terminów zapadalności do zaplanowanych (lub i nie) płatności, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje korzystanie z najsłabiej oprocentowanych lokat typu overnight. Ponadto dla przedsiębiorstw o dużych zasobach gotówki nie bez znaczenia są limity koncentracji depozytu w jednej instytucji (depozyty instytucjonalne są wyłączone z gwarancji objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym). Ciekawą alternatywą, w zarządzaniu pieniędzmi firmowymi, są fundusze inwestycyjne. Liczba możliwych strategii funduszy jest bardzo duża i nie wszystkie są odpowiednie do bieżącego zarządzania płynnością w przedsiębiorstwie, ale te z konserwatywną strategią od lat przynoszą wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym – opowiada Dariusz Lasek, Członek Zarządu, Skarbiec TFI.

Druga dyskusja panelowa dotyczyć będzie nowych wyzwań regulacyjnych, dotykając takich tematów jak: najważniejsze zmiany regulacyjne, implementacja zmian w prawie podatkowym oraz bezpieczeństwo fiskalne spółki giełdowej.

Po długim okresie dynamicznych zmian w prawie podatkowym, w najbliższych miesiącach i latach podatnicy nie mogą liczyć na zwolnienia tempa. Niezwykle istotne zmiany na najbliższą przyszłość szykują się w podatkach dochodowych. Po pierwsze dotyczą one dalszego uszczelniania systemu (zasady poboru podatku u źródła, exit tax, CFC, raportowanie, sankcja za unikanie opodatkowania). Trwają również prace nad wprowadzeniem 4 proc. daniny solidarnościowej od nadwyżki rocznych dochodów osoby fizycznej ponad kwotę miliona złotych. Wkrótce w TK rozstrzygnie się kwestia limitów w składkach ZUS. Tym razem ustawodawca nie ogranicza się do uszczelniania, ale proponuje również zmiany pro-rozwojowe (zwolnienia inwestycyjne, ulga dla komercjalizacji własności intelektualnej - IP Box, uwzględnianie kosztów kapitału czy też obniżenie stawki CIT dla małych podatników do 9 proc.).

Nie można również pominąć wejścia w życie w 2018 r. Konwencji MLI, która automatycznie zastąpi postanowienia wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dalej w przyszłość wybiega plan uchwalenia nowej ordynacji podatkowej, a w bardziej odległej perspektywie rozważany jest pomysł zaprojektowania na nowo systemu podatków dochodowych (odrębne ustawy dla przychodów osobistych i tych z działalności gospodarczej osiąganych zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne) – dodaje Piotr Wysocki, Partner w Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.

Kolejna sesja będzie na temat ograniczenia kosztów, a dokładnie przedstawione zostaną takie zagadnienia, jak: poziom kosztów a zasady sprawozdawczości finansowej; czy da się oszczędzić na kosztach pracy; koszt ryzyka i ryzyko kosztów.

- Miękkie elementy zarządzania mają kluczową rolę dla twardych rezultatów biznesowych. Wg Gallupa zaangażowani pracownicy dają firmie m.in. od 12 proc. do 28 proc. większe zyski w porównaniu z tymi, dla których praca jest przykrym obowiązkiem. Potrafimy coraz lepiej szacować niewidoczne koszty zmian pracowników i słabego zarządzania. Dla 100 osobowej firmy z rotacją roczną na poziomie 7%, w której pełną efektywność osiągają pracownicy po 6 miesiącach od zatrudnienia, przy średnim wynagrodzeniu, roczny koszt zmiany pracowników wynos 403 tys. Stabilność personelu to kwestia finansowa! To równocześnie koszt alternatywny inwestycji w profesjonalny HR. Jak oszczędzać na kosztach pracy? Na ponoszenie jakich kosztów mamy realny wpływ a jakie są poza naszym zasięgiem? Dyrektorzy Finansowi odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych, znajdą podczas zbliżającego się Kongresu CFO – mówi Katarzyna Lorenc, Prezes Lu-Bi oraz 4 Business & People.

Czwarty panel, zamykający część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu, dotyczyć będzie cyfryzacji, podczas którego zaproszeni prelegenci dyskutować będą m.in. na takie tematy, jak: nowe modele biznesowe; fintech w służbie spółek publicznych; analiza big data na rynku finansowym; narzędzia IT ułatwiające transformację cyfrową.

- Żyjemy w czasach dużej niepewności – różnego rodzaju zjawiska o wymiarze naturalnym, ekonomicznym, demograficznym oraz geopolitycznym w połączeniu z gwałtownym rozwojem technologii tworzą wymagającą, nową rzeczywistość dla organizacji. Weźmy chociażby ryzyko cybernetyczne, mogące w równym stopniu dotknąć praktycznie każde przedsiębiorstwo w wymiarze strat własnych czy odpowiedzialności wobec otoczenia. Innym przykładem jest rosnąca zmienność kluczowych składników kosztów np. pracy. Zwiększająca się presja wymaga zastosowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań podnoszących atrakcyjność pracodawcy w oczach pracowników. Zarządy muszą konfrontować się z tą sytuacją w kontekście odpowiedzialności wobec udziałowców i innych interesariuszy. Na szczęście rynek przynosi szereg innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na te wyzwania – tak w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak i zarządzania nimi– mówi Marek Porczyński, Członek Zarządu, Aon Polska.

Po części merytorycznej pierwszego dnia Kongresu odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Rafała Omelko, Mistrza Świata w Lekkoatletyce. Im więcej kilometrów przebiegną uczestnicy, tym więcej środków zostanie przeznaczonych na cele charytatywne. Dzień uwieńczy Wieczorna Gala, połączona z wystąpieniem Gościa Specjalnego - Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Fintech: alternatywne usługi finansowe, szybciej, prościej, taniej
  • Aspekty rozliczeniowe ekspansji międzynarodowej polskich firm - perspektywa Fintech
  • Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2018-2019
  • Praktyczne znaczenie biznesowe wprowadzonych i planowanych zmian w regulacjach podatkowych
  • Identyfikacja kluczowych ryzyk dla spółki i zarządu
  • Alternatywne formy finansowania R&D
  • Narzędzia analityczne, które masz, a ich nie wykorzystujesz
  • Cyfryzacja a nowe modele biznesowe

Kongres zakończy się sesją„Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym”, podczas której zostaną omówione takie wątki jak: materializacja zagrożeń wynikających ze „starych” regulacji; zarządzanie ryzykami niefinansowymi; bezpieczeństwo prawne członków władz spółki; przygotowanie spółki do nowych regulacji.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Merytoryczny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner Instytucjonalny, Accenture, Aon Polska, Baker McKenzie, Beesfund, CRIDO oraz Mazars jako Partnerzy Główni,PKO TFI, Silvermedia, Skarbiec TFI i Lu-Bi jako Partnerzy Wspierający, APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, hummel® jako Partner Biegu.

Szczegółowe informacje na temat VII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Źródło: materiał partnera