PKN Orlen planuje uruchomienie produkcji gazu na Podkarpaciu pod koniec 2020 r.

PKN Orlen planuje uruchomienie produkcji gazu na Podkarpaciu pod koniec 2020 r.

PKN Orlen
PKN Orlen Źródło:Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Grupa PKN Orlen planuje uruchomienie produkcji gazu ze złoża na Podkarpaciu pod koniec 2020 r. – podała spółka. Spółka rozpoczęła właśnie wiercenie drugiego otworu - odwiertu Bystrowice OU-2, a  jego cel to przetestowanie nowych horyzontów z gazem, jak i dalsze rozpoznanie odwiertu Bystrowice OU-1 – podano także.

– Eksploatując obiecujące złoża na Podkarpaciu myślimy nie tylko o zyskach, lecz także o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Dlatego właśnie prowadzimy dalsze prace poszukiwawczo-badawcze w tym rejonie. Już widzimy, że nasza strategia wydobywcza przynosi wymierne efekty – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Prace wiertnicze prowadzone są na nowo odkrytym złożu gazu ziemnego w gminie Roźwienica, województwo podkarpackie. Realizowany otwór będzie miał głębokość 2050 m, a wiercenie wraz z pracami pomocniczymi potrwa około 90 dni. Złoże gazu ziemnego Bystrowice jest wielohoryzontowe, a nagromadzenia gazu występują w utworach miocenu oraz w jego podłożu. Uruchomienie produkcji gazu planowane jest na koniec 2020 r.

„Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice zostały oszacowane na poziomie 2 mld m3 wysokometanowego gazu ziemnego o ponad 98-proc. zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać minimum 10 lat. Dokładne dane będzie można podać po przeprowadzeniu m.in. testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. W 2019 r. planowane jest wiercenie jeszcze jednego otworu, Bystrowice OU-3 w obrębie odkrytego złoża. Niezależnie od rozpoznania złoża Bystrowice, spółka kontynuuje prace poszukiwawcze na tej koncesji, właśnie zakończyła akwizycję nowych danych sejsmicznych 3D” – czytamy także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.