Obawa o bezpieczeństwo i niecodzienne zalety. Tak Polacy oceniają PPK

Obawa o bezpieczeństwo i niecodzienne zalety. Tak Polacy oceniają PPK

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / ESCALA
Minął pierwszy miesiąc obowiązywania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie może do nich przystąpić około 3 mln pracowników. Czy państwo gwarantuje jednak bezpieczeństwa zainwestowanych w ten sposób pieniędzy?

Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązują od 1 lipca. Mogły do nich przystąpić przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Od stycznia 2021 roku system ma się rozszerzyć także na mniejsze przedsiębiorstwa. Czy pieniądze inwestowane w PPK są jednak w pełni bezpieczne? W końcu każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.

Jak szacuje Polski Fundusz Rozwoju, w drugim półroczu do PPK powinno przystąpić około 2,5 tys. firm z około 4,1 tys., które zatrudniają ponad 250 pracowników. Na listę instytucji obsługujących pieniądze z PPK wpisano już 19 instytucji finansowych. Są wśród nich fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze inwestycyjne. Są to instytucje zarówno polskie, jak i zagraniczne. Na liście instytucji znajdziemy tak znane przedsiębiorstwa, jak AXA TI, Santander, PFR TFI, BNP Paribas, czy PKO TFI.

Bezpieczeństwo środków w PPK

Jak w przypadku każdej inwestycji zasadne jest pytanie o bezpieczeństwo środków, które gromadzone będą na PPK. Z ustawy wynika bowiem, że środki te mogą być inwestowane w bezpieczne papiery dłużne, takie jak obligacje, bony skarbowe czy listy zastawne. Co może budzić lekki niepokój przyszłych emerytów, ustawa nie wyklucza także inwestycji w dużo bardziej ryzykowne akcje.

„Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki będą lokowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – czyli fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków”. – czytamy na stronie mojeppk.pl

Polski Fundusz Rozwoju zapewnia, że nadzór nad odpowiednim działaniem PPK będzie stanowić Komisja Nadzoru Finansowego.

„Nadzór nad PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego – z uwzględnieniem zgodności z prawem oraz interesu uczestników PPK”. – czytamy na mojeppk.pl.

Do obowiązków KNF należy:

  • udostępnianie co kwartał informacji o aktywach zgromadzonych w PPK
  • opracowywanie rocznych raportów o funkcjonowaniu PPK
  • wydawanie decyzji administracyjnych w przypadkach określonych w ustawie o PPK

Dobrowolny wybór

Nationale Nederlanden, czyli jedna z instytucji biorących udział w programie PPK, przedstawiła raport „PPK oczami Polaków”. Wynika z niego, że niemal połowa respondentów, którzy zostali przepytani przez firmę, uważa, że największą zaletą PPK jest to... że można z niego dobrowolnie zrezygnować. A aż 39 proc. za plus uznało fakt, że zgromadzone na rachunku pieniądze można wycofać w dowolnym momencie. W tej samej ankiecie, wśród największych minusów programu, aż 61 proc. badanych wskazało, ryzyko zabrania pieniędzy przez państwo. Wynika to prawdopodobnie z doświadczeń z OFE. Niemal 40 proc. obawia się także ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem ich oszczędności przez instytucje finansowe.

Czytaj także:
Pracownicze Plany Kapitałowe. Rząd się nimi chwali, a ponad połowa Polaków nie wie, czym są
Czytaj także:
Pracownicze Plany Kapitałowe będą nowym impulsem rozwojowym. To szansa na nowe debiuty giełdowe

Źródło: mojeppk.pl / Business Insider

Czytaj także

 3
  • Przecież nie można wiedzieć jak coś będzie funkcjonowało skoro dopiero raczkuje że tak powiem. Ważne że można się wypisać i że pieniądze które sami wpłacimy wrócą w razie rezygnacji do naszych kieszeni.
    • nie oceniam ppk bo jak na razie to jest dopiero początek, ocenić to będzie je można po jakimś czasie działalności a jeszcze lepiej jak nastąpią pierwsze wypłaty
      • Zawsze jest jakiś strach przy takich inwestycjach. Zycie jest zyciem chociaz w ppk to ryzyko ograniczone jest do minimum bo obowiazuje zasada zdefiniowanej daty, wiec z wiekiem to ryzyko maleje