Czy wypożyczonym samochodem może też jeździć małżonek/partner?

Czy wypożyczonym samochodem może też jeździć małżonek/partner?

Volkswagen Touareg R
Volkswagen Touareg R Źródło:Volkswagen, Mototarget.pl
Samochód w abonamencie to auto wynajmowane, ale przecież używane na co dzień w rodzinie lub związku. Czy mogą nim jeździć małżonkowie/partnerzy? Sprawa wcale nie jest prosta.

Samochód w abonamencie można udostępnić innej osobie, np. komuś z rodziny lub pracownikowi w firmie. Formalności związane z użyczeniem mogą się jednak różnić w zależności od firmy wynajmującej. Może się też pojawić dodatkowa opłata z tego tytułu – wynika z informacji zebranych przez Carsmile.

Wakacje w pełni. W tym roku wyjątkowo chętnie podróżujemy samochodem, a na długiej trasie kierowca potrzebuje zmiennika. Nie zawsze też rodzina może wyruszyć na wakacje w pełnym składzie. Stąd pojawia się wątpliwość: czy wynajęte auto może prowadzić mąż, żona, partnerka, partner albo znajoma czy znajomy?

Ważna kwestia

– To jedno z podstawowych pytań, jakie zadają nam użytkownicy przed podpisaniem umowy wynajmu. Temat jest szczególnie aktualny w okresie wakacji – przyznaje Jacek Wierzbicki starszy specjalista ds. operacji w Carsmile. – O możliwość użyczania auta pytają zarówno osoby, które wynajmują pojazd do celów prywatnych, jak i klienci korzystający z wynajmu w celach służbowych. W tym drugim przypadku sprawa jest podwójnie złożona, bo z jednej strony mamy rodzinę przedsiębiorcy, która chce mieć dostęp do auta, a z drugiej jego pracowników, którzy potrzebują samochodu, aby wypełniać swoje obowiązki zawodowe

Różne standardy na rynku

– Na rynku nie ma jednolitych standardów, jeśli chodzi o zasady użyczania pojazdów. Poszczególne firmy regulują to w różny sposób, choć widać, że generalne podejście jest bardzo elastyczne i nie należy się spodziewać problemów – ocenia Wierzbicki. Informacje o formalnościach związanych z użyczeniem powinny znajdować się w umowie lub regulaminie usługi. Jednak z uwagi na fakt, że zapisy te nie zawsze są precyzyjne i łatwe do znalezienia, analitycy Carsmile zapytali firmy, z którymi platforma współpracuje, o konkretne wymogi i formalności, jakie należy spełnić, aby móc bez obaw powierzyć wynajęty samochód pracownikowi czy partnerce.

Co ważne, analitycy zajęli się wyłącznie kwestią nieodpłatnego użyczenia. Podnajem, czyli działalność zarobkowa polegająca na wynajmie pojazdów, to zupełnie inny temat i tu obostrzenia są daleko idące. W analizie nie uwzględniono ponadto kwestii podatkowych związanych z użyczeniem

Pełna swoboda

Najbardziej elastyczne podejście do użyczenia przedstawiły fimy Alphabet i Arval, które zadeklarowały brak jakichkolwiek ograniczeń i formalności związanych z udostępnianiem wynajętego pojazdu osobom trzecim.

Oznacza to, że użytkownik, który podpisał umowę wynajmu (Alphabet obsługuje tylko firmy, a Arval ma ofertą zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców), sam decyduje o tym, kto może jeździć samochodem. Użyczenia nigdzie się nie zgłasza, nie ma też z tego tytułu żadnej opłaty. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to odpowiedzialność za ewentualne szkody, która zawsze spoczywa na wynajmującym, niezależnie od tego, kto prowadził pojazd.

Potrzebna zgoda

Żadnych ograniczeń formalnych związanych z użyczeniem nie ma też platforma Carsmile (w umowach zawieranych na własny rachunek, firma działa też jako pośrednik). Koniecznej jest jednak uzyskanie zgody na użyczenie pojazdu. Trzeba w tym celu przesłać wniosek zawierający dane osobowe kierowcy (numer prawa jazdy, kategoria, nr dowodu osobistego i PESEL). – Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, aby taka zgoda nie została wydana – informuje Jacek Wierzbicki. Firma nie pobiera z tytułu użyczenia żadnych opłat. Stosuje te same zasady w przypadku klientów firmowych oraz osób wynajmujących samochody do celów prywatnych.

Mogą pojawić się opłaty

Kolejnym przykładem firmy o dość elastycznym podejściu jest MasterLease, obsługująca klientów firmowych i prywatnych. O ile nie ma tu jednak żadnych przeszkód formalnych, kto może, a kto nie może korzystać z samochodu, to pojawiają się pewne ograniczenia natury finansowej. Jeżeli z samochodu miałaby korzystać osoba spoza najbliższej rodziny wynajmującego i jego gospodarstwa domowego, wówczas firma naliczy opłatę 300 zł.

Ograniczony krąg osób

Z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi kręgu osób, którym można użyczyć wynajęty samochód spotkamy się natomiast w firmie Athlon (obsługuje wyłącznie klientów firmowych). Zgodnie z regulacjami tej firmy, auto może prowadzić tylko osoba z bliskiej rodziny wynajmującego lub partner/partnerka, jak również pracownik, którego wiąże z wynajmującym umowa o pracę, zlecenie lub inna. Aby taka osoba mogła kierować pojazdem, konieczne jest sporządzenie upoważnienia zawierającego dane osobowe i przesłania go do firmy. Upoważnienie trzeba wozić w samochodzie. Z tytułu użyczenia nie są za to pobierane żadne opłaty.

Czytaj też:
Czy ceny samochodów spadną po zakończeniu pandemii?