Sejm przyjął część poprawek Senatu. Budżet na 2021 rok rozszerzony m.in. o wsparcie dla Instytutu Ogrodnictwa

Sejm przyjął część poprawek Senatu. Budżet na 2021 rok rozszerzony m.in. o wsparcie dla Instytutu Ogrodnictwa

Posiedzenie Sejmu, zdj. ilustracyjne
Posiedzenie Sejmu, zdj. ilustracyjne Źródło:Newspix.pl / Damian Burzykowski
Posłowie przyjęli część poprawek Senatu do budżetu na 2021 rok. Izba wyższa zgłosiła m.in., by wesprzeć program „Senior+” czy przeprowadzić naprawy śmigłowców ratownictwa medycznego.

Sejm w środę odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021. Posłowie byli przeciwni ponad 100 zmianom proponowanym przez izbę wyższą, ale przyjęli kilka z nich.

Parlamentarzyści poparli uwzględnienie w ustawie nowego programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025” z budżetem 60 mln zł w 2021 r., programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (11,4 mln zł w 2021 r.) oraz program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39,03 mln zł w 2021 r.).

Czytaj też:
Senatorowie PiS nie chcieli dać 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Rząd daje 220 mln zł

Lista jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe, zostanie rozszerzona m.in. o Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Sejm sprzeciwił się natomiast przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. Posłowie nie zgodzili się też na przeznaczenie dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Budżet na 2021 rok. Jakie będą deficyt i przewidywany wzrost PKB?

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 1,8 proc. Wzrost inwestycji ma wynieść 4 proc. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki – na poziomie 486,7 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  • finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),
  • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
  • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
  • realizację świadczenia „Dobry start” (1,4 mld zł),
  • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
  • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
  • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
  • zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.