Frankowicze muszą jeszcze poczekać. Uchwała frankowa przełożona, I prezes SN w szpitalu

Frankowicze muszą jeszcze poczekać. Uchwała frankowa przełożona, I prezes SN w szpitalu

Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Źródło: Prezydent.pl / Krzysztof Sitkowski / KPRP
Trzeba będzie poczekać na tzw. uchwałę frankową Sądu Najwyższego. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, wszystkiemu winny jest koronawirus.

25 marca Sąd Najwyższy miał zająć się wnioskiem I prezes SN Małgorzaty Manowskiej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach (tzw. uchwała frankowa).

Jednak 17 marca Sąd Najwyższy poinformował, że przesuwa termin sprawy na 13 kwietnia. Powodem była „trwająca hospitalizacja I prezesa SN”, czyli Małgorzaty Manowskiej. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” rzecznik SN Aleksander Stępkowski przekazał, że Manowska zmaga się z .

– Hospitalizacja Małgorzaty Manowskiej, która była konieczna w związku z poważnym przebiegiem zakażenia wirusem COVID-19, wymagała zmiany pierwotnego, wyznaczonego na 25 marca br., terminu posiedzenia Izby Cywilnej – poinformował rzecznik SN.

Uchwała frankowa w Sądzie Najwyższym

Tzw. uchwała frankowa, którą zajmie się SN, to kluczowa sprawa dla frankowiczów – ma ona ujednolicić orzecznictwo w sprawach kredytów w walutach obcych. Obecnie zapadają rozbieżne rozstrzygnięcia, a w oczekiwaniu na uchwałę SN wiele sądów zawiesiło sprawy frankowe.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma zająć się sześcioma pytaniami I prezes SN:

  • Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  • Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Czytaj też:
Ważna wiadomość dla frankowiczów. Sąd Najwyższy uchylił rąbka tajemnicy

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"