5 dni i już pół miliona wniosków o 300+. Czy trzeba się spieszyć?

5 dni i już pół miliona wniosków o 300+. Czy trzeba się spieszyć?

Dzieci idące do szkoły, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci idące do szkoły, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Potential Filmmaker
Ponad pół miliona wniosków o świadczenie w kwocie 300 zł złożyli do tej pory Polacy. W założeniu pieniądze te mają wesprzeć rodziców w kompletowaniu wyprawki szkolnej.

Zaledwie sześć dni temu rodzice uzyskali możliwość składania wniosków o świadczenie „Dobry start”, a z tej możliwości skorzystały już 516 643 rodziny – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wnioski objęły 736 617 dzieci.

twitter

„Dobry start” – terminy składania wniosków

W programie tym, zwanym popularnie „300+” lub „Wyprawka szkolna”, nie obowiązuje jednak zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Kto może złożyć wniosek o „Dobry start”

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze zostaną przyznane na każde dziecko, które spełnia warunki związane z wiekiem i pobieraniem nauki. Nie następuje to jednak automatycznie. Rodzice muszą złożyć wniosek.

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady składania wniosków. Można to robić wyłącznie przez internet. Więcej informacji w tym tekście.

Czytaj też:
Program „Dobry start”, czyli 300+. Co warto wiedzieć o dopłatach na wyprawkę szkolną

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl