Program „Dobry start”, czyli 300+. Co warto wiedzieć o dopłatach na wyprawkę szkolną

Program „Dobry start”, czyli 300+. Co warto wiedzieć o dopłatach na wyprawkę szkolną

Bezpieczeństwo dzieci w szkole podczas pandemii
Bezpieczeństwo dzieci w szkole podczas pandemii Źródło: Unsplash / Kelly Sikkema
„Dobry start” to jednorazowe wsparcie wypłacane przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przyznawane jest bez kryterium dochodowego i wynosi 300 zł na każde uczące się dziecko.

Program „Dobry start” działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje ok. 4,45 mln dzieci. Popularnie określa się go mianem „wyprawka szkolna” lub „300+”. Świadczenie zakłada wypłatę 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Nadziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300 +. Na co można wydać pieniądze

Świadczenie zostało pomyślane jako wsparcie dla rodziców kompletujących wyprawkę szkolną dla dzieci. Nie ma jednak wymogu przeznaczenie pieniędzy na ten cel. Rodzice nie muszą w żaden sposób raportować wydatków.

Kto może złożyć wniosek o „Dobry start”

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze zostaną przyznane na każde dziecko, które spełnia warunki związane z wiekiem i pobieraniem nauki. Nie następuje to jednak automatycznie. Rodzice muszą złożyć wniosek.

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski tylko elektronicznie

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Przed kilkoma tygodniami prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która eliminuje składanie wniosków w urzędzie gminy lub wysyłanie ich pocztą. Od dziś wnioski można składać przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Ponadto „wyprawka szkolna” będzie wypłacane jedynie na konto rodziców: koniec z wypłatami w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

„Dobry start” zwolniony z podatku

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości. Ponadto pieniądze te są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Wreszcie, świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie 300 zł na wyprawkę szkolną nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Kto wypłaca środki

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Czytaj też:
Sześciolatek z depresją? To dzieje się naprawdę. „Najmłodsze dziecko z depresją ma dwa lata”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także