Rekordowe zapasy obcej waluty w skarbcu Narodowego Banku Polskiego

Rekordowe zapasy obcej waluty w skarbcu Narodowego Banku Polskiego

Złoto
Złoto Źródło: Narodowy Bank Polski
Polska jeszcze nigdy nie miała tak dużej rezerwy walutowej. Narodowy Bank Polski dysponuje 136,9 mld euro. To ponad 20 mld euro więcej niż w 2020 roku.

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie rezerw walutowych. Obecnie Polska posiada największą w historii wartość środków liczonych w euro. NBP zaraportował, że jest to kwota 136,9 mld euro. To o 3 mld euro więcej niż miesiąc wcześniej i ponad 20 mld więcej niż w 2020 roku – pisze bankier.pl.

Skąd tak duże rezerwy w europejskiej walucie? Aż 124 mld to klasyczne rezerwy walutowe. Reszta kwoty rozkłada się na trzy źródła. Po pierwsze, jest to złoto, które rezerwa wyceniana jest na około 11 mld euro. Drugi składnik to zapisy księgowe na bankowych rachunkach depozytowych (SDR) i transza rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (dwa ostatnie na łączną kwotę 1,5 mld euro).

Utrzymać wartość złotego

Państwa podtrzymują rezerwy w obcych walutach w celach kontrolnych. Chodzi szczególnie o możliwość interwencji w razie pojawienia się zagrożenia dla własnej waluty. Duże rezerwy walutowe pozwalają także na obniżenie kosztu zaciągania długów.

„Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym” – czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj też:
NBP: Gospodarka będzie się rozwijać, ale rosnąć będzie też inflacja

Źródło: Bankier.pl / Narodowy Bank Polski