Rolnicy mają szanse na dofinansowanie. Wnioski można składać już od poniedziałku

Rolnicy mają szanse na dofinansowanie. Wnioski można składać już od poniedziałku

Pole
Pole Źródło:Pixabay
Od 20 czerwca hodowcy trzody chlewnej mogą starać się o dofinansowanie na działania związane z bioasekuracją. Wnioski należy składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR).

Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą starać się o refundację do 50 proc. wydatków związanych z bioasekuracją (działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstw). Wnioski można składać od 20 czerwca, czyli już od najbliższego poniedziałku.

Za co można otrzymać zwrot?

W ramach działań bioasekuracyjnych hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację kosztów:

  • zakupu mat dezynfekcyjnych;
  • zakupu sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Wsparcie udzielane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Do wniosku o udzielenie pomocy rolnik zobowiązany jest dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Miesiąc na złożenie wniosku

Nabór wniosków trwa do 22 lipca br. Dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, albo poprzez platformę ePUAP. Można je również nadać przesyłką pocztową.

ARMiR przypomina, że to kolejny nabór wniosków dotyczący refundacji wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Pierwszy raz pomoc na takich warunkach Agencja uruchomiła w 2018 roku. Od tego czasu przeprowadzono dwa nabory. Wnioski o dofinansowanie złożyło blisko 13,3 tys. rolników, którym ARMiR wypłaciła z tego tytułu ponad 72,3 mln zł.

Czytaj też:
Ważna zmiana dla rolników. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KRUS