Podatek od nieruchomości. Wzrosną maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości. Wzrosną maksymalne stawki

Nowe budynki mieszkalne na warszawskim Mokotowie
Nowe budynki mieszkalne na warszawskim Mokotowie Źródło: Wprost / Konrad Żelazowski
W przyszłym roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości - wynika z obwieszczenia ministra finansów w Monitorze Polskim RP w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy.

Przypomnijmy, że podatek od nieruchomości obejmuje właścicieli gruntów, mieszkań, domów wolnostojących, ale też osoby prowadzące działalność gospodarczą w nieruchomości do nich należącej. O uiszczeniu daniny muszą pamiętać również użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach też posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie w przyszłym roku maksymalnie 1,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, podczas gdy obecnie jest to 0,89 zł, co oznacza wzrost o 11 groszy za metr kwadratowy. Z kolei górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 25,74 zł do 28,78 zł, czyli o nieco ponad 3 zł za metr kwadratowy. W przypadku, gdy działalność gospodarcza dotyczy obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym danina wyniesie maksymalnie 13,47 zł za metr kwadratowy (obecnie jest to 12,04 zł). Nieznacznie – z 5,25 zł do 5,87 zł za mkw. – wzrośnie górna granica podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrośnie z 1,03 zł do 1,16 zł za metr kwadratowy. Górna granica w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi nie będzie mogła przekroczyć 5,79 zł za 1 ha (obecnie 5,17 zł).

Stawka maksymalna za pozostałe grunty to 0,61 zł za 1 metr kwadratowy (obecnie 0,54 zł). Na 3,81 zł za mkw. ustalono zaś stawkę dla obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (obecnie 3,40 zł za mkw.).

Terminy opłat

Jak przypomina TVN 24 Biznes, podatek od nieruchomości do kwoty 100 zł trzeba zapłacić jednorazowo do 15 marca. W przypadku kwoty powyżej 100 zł daninę można uregulować w czterech ratach:

  • 15 marca (termin zapłaty pierwszej raty);
  • 15 maja;
  • 15 września;
  • 15 listopada.

Podatek od nieruchomości nie obejmuje m.in. właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), budynków gospodarczych (lub ich części) służących działalności leśnej, lub rybackiej, czy publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości każdego roku są podawane w obwieszczeniu ministra finansów. O ostatecznej wysokości daniny decydują jednak samorządy. Maksymalna danina nie może przekroczyć wartości z obwieszczenia resortu finansów. Samorządy mogą również wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup. Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina.

Czytaj też:
Wyższe podatki i opłaty. Największa podwyżka od 25 lat

Źródło: TVN 24 BIS, Wprost.pl
 0

Czytaj także