Czy Polska powinna iść na ustępstwa ws. KPO? Polacy zabrali głos

Czy Polska powinna iść na ustępstwa ws. KPO? Polacy zabrali głos

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli.
Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Źródło: Shutterstock
Blisko połowa Polaków uważa, że Polska powinna pójść na ustępstwa wobec Komisji Europejskiej w sprawie praworządności, by otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Przypomnijmy, że Polsce przysługuje z unijnego Funduszu Odbudowy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 11,5 mld euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone na odbudowę krajowej gospodarki po pandemii. Choć Komisja Europejska zatwierdziła krajowy KPO, nie rozpoczęła jeszcze wypłacania Polsce środków, wyjaśniając, że będzie to uzależnione od realizacji tzw. kamieni milowych (chodzi o likwidację likwidację Izby Dyscyplinarnej, reformę systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów odsuniętych od obowiązków niezgodnie z prawem). O ile pierwszy z postulatów został spełniony, to co do dwóch ostatnich istnieją spory między polskim rządem a Komisją Europejską.

Prawie połowa Polaków za ustępstwami wobec KE

O ustępstwa wobec Komisji Europejskiej w celu otrzymania środków unijnych zapytała Polaków pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl. Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna pójść na ustępstwa wobec Komisji Europejskiej w sprawie praworządności, by otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy?” twierdząco odpowiedziało 48,3 proc. ankietowanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 24,3 proc. respondentów. Z kolei 27,4 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Twórcy badania zwracają uwagę, że odsetek respondentów popierających kompromis z Komisją Europejską wzrasta wraz z wiekiem badanych (38 proc. – wśród najmłodszych, 52 proc. – wśród najstarszych).

– Częściej niż pozostali ustępstwa za słuszne uważają badani posiadający wyższe wykształcenie (57 proc.) oraz o dochodach mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto (57 proc.). Ustępstwa negatywnie oceniają częściej mężczyźni (30 proc.) niż kobiety (19 proc.), nieprzychylnie ocenia je co trzecia osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9.08-10.08.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:
Kiedy Polska złoży wniosek o środki z KPO? Premier wskazał termin

Źródło: Rzeczpospolita
 10

Czytaj także