UOKiK sprawdził mikrofalówki. Zaskakujące wyniki kontroli

UOKiK sprawdził mikrofalówki. Zaskakujące wyniki kontroli

Kuchenki mikrofalowe pod lupą UOKiK
Kuchenki mikrofalowe pod lupą UOKiK Źródło: Pexels
Inspekcja Handlowa sprawdziła bezpieczeństwo ponad 20 modeli mikrofalówek. Okazuje się, że  wszystkie skontrolowane mikrofalówki są bezpieczne dla użytkowników, dopatrzono się jedynie niezgodności formalnych.

Mikrofalówki pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę 21 modeli kuchenek mikrofalowych. Kontrole trwały w okresie styczeń-czerwiec tego roku. Przeprowadziły je inspektoraty w następujących miastach: Białystok, Gdańsk, Kielce, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Jak informuje UOKiK, celem kontroli była „ocena czy udostępniane na rynku kuchenki mikrofalowe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz czy zostały spełnione obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku”. Inspektorzy sprawdzali np. czy odpowiednio są osłonięte części pod napięciem oraz czy producenci prawidłowo oznaczają sprzęt.

– Dobra wiadomość! Wszystkie przebadane mikrofalówki są bezpieczne dla użytkowników – informuje UOKiK.

Co zakwestionowali inspektorzy?

Urząd informuje o zakwestionowaniu czterech modeli kuchenek mikrofalowych ze względów formalnych. Niezgodności formalne polegały na:

  • nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności – brak podania stanowiska osoby, która podpisała deklarację (1 przypadek),
  • podaniu w instrukcji niepełnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania sprzętu – m.in. brak informacji „Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych tkanin itp. może prowadzić do ryzyka zranienia, zapłonu lub pożaru” czy „Nie należy używać myjki parowej do czyszczenia urządzenia” (2 przypadki),
  • nieprawidłowościach dotyczących sporządzenia instrukcji obsługi – w tym brak dołączenia instrukcji w języku polskim (4 przypadki).

UOKiK informuje, że tam gdzie stwierdzono niezgodności formalne, inspektorzy wystąpili do przedsiębiorców o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze i przekazali dowody ich podjęcia do poszczególnych inspektoratów.

– Wyniki kontroli pokazały, że nieprawidłowości formalne, jak brak odpowiednio sporządzonej deklaracji zgodności, brak ostrzeżeń, które powinny zostać zawarte w instrukcji czy brak instrukcji w języku polskim, nie przekładają się wprost na wady konstrukcyjne. Wszystkie kuchenki mikrofalowe zakwestionowane pod względem formalnym, okazały się być prawidłowo skonstruowane. Niemniej jednak, zarówno producenci, jak i importerzy czy dystrybutorzy powinni zwracać większą uwagę na ciążące na nich obowiązki związane z udostępnianiem produktów na rynku. Brak odpowiednich informacji czy instrukcji obsługi w języku polskim może bowiem spowodować niewłaściwe użytkowanie i zwiększa ryzyko wystąpienia negatywnych wydarzeń – podsumowuje UOKiK.

Czytaj też:
Wakacje kredytowe. Do UOKiK wpłynęło 600 skarg

Źródło: UOKiK
 0

Czytaj także