300 plus. Złożono 3,5 mln wniosków

300 plus. Złożono 3,5 mln wniosków

Szkoła
Szkoła
Liczba dzieci na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o 300 plus przekroczyła 3,5 mln - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski o szkolną wyprawkę można składać do końca listopada.

Już za pięć dni początek roku szkolnego. Jak już informowaliśmy, koszty tegorocznej wyprawki są wyższe niż w ostatnich latach. Z raportu UCE RESEARCH i Hiper-Com Poland wynika, że ceny artykułów szkolnych wzrosły rok do roku średnio o 14,2 proc. Nie zaskakuje zatem fakt, że zainteresowanie rządowym programem Dobry Start jest duże.

Przypomnijmy, że w ramach funkcjonującego od 2018 roku programu, można ubiegać się o środki w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat i – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Złożono 3,5 mln wniosków

Wnioski o 300 plus można składać od lipca. Jak zdradziła kilka dni temu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, liczba dzieci na które rodzice/opiekunowie złożyli już wnioski przekroczyła 3,5 mln, zaś świadczenia wypłacono dla ok. 3,4 mln dzieci. Uprawnionych do skorzystania z 300 plus jest ok. 4,4 mln dzieci.

– Zabezpieczone środki w budżecie państwa, czyli ok. 1,5 mld zł, są realizowane, rodzice sprawnie składają wnioski, wniosek jest bardzo prosty, a ZUS, któremu bardzo dziękuję za sprawną operacjonalizację i wypłatę tych świadczeń, realizuje to zadanie – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Z danych, które przekazuje ZUS wynika, że na konta rodziców/opiekunów przelano dotąd w sumie 830 mln zł.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać do końca listopada poprzez trzy kanały:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
  • system bankowości elektronicznej,
  • portal Empatia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do rodziców bądź opiekunów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu wnioskodawcy na portalu PUE ZUS, o czym ten zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

Czytaj też:
Nowy rok szkolny, nowy protest nauczycieli. ZNP zapowiedział akcję na 1 września

Źródło: ZUS, PAP, Wprost.pl
 0

Czytaj także