Wiadomo, ile Wody Polskie przeznaczą na walkę z suszą. Wiceminister mówi o miliardach

Wiadomo, ile Wody Polskie przeznaczą na walkę z suszą. Wiceminister mówi o miliardach

Susza
Susza Źródło:Pixinio
W ramach programu przeciwdziałania skutkom suszy z września zeszłego roku zaplanowano 314 inwestycji, których koszt to ok. 13 mld zł - poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Podczas posiedzenia podkomisji zdradzono m.in., jakimi kwotami rząd dofinansowuje działalność spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej podkomisji, wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski mówił m.in. o wydatkach związanych z walką z suszą. Zwracał również uwagę, jaką rolę odgrywają w tym przedsięwzięciu Wody Polskie. — Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich, jednak mając na uwadze narastający problem suszy oraz niedoborów wody na terenie kraju działania resort rolnictwa dofinansowuje działalność spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na ten cel przeznaczane jest ok. 40 mln zł — mówił wiceszef resortu rolnictwa.

Przewidziane jest również dofinasowanie inwestycji w zakresie nawodnień w ramach poddziałania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Budżet tego programu to 20 mln euro. Kołakowski zwracał uwagę, że w ramach PROW 2014-2020 dostępne jest wsparcie dla beneficjentów realizujących zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne. Jest to m.in. pakiet dotyczący ochrony gleb i wód.

Z kolei wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował, że w ramach programu przeciwdziałania skutkom suszy z września zeszłego roku zaplanowano 314 inwestycji, których koszt to ok. 13 mld zł, z czego 78 inwestycji w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych i zwiększenia retencji będzie kosztowało 10,5 mld zł. Ponadto realizowane będą 54 inwestycje dotyczące retencji na terenach wiejskich na kwotę 137 mln zł. Za wykonanie tych inwestycji odpowiada przedsiębiorstwo Wody Polskie. Program obejmuje też inwestycje o wartości 2,2 mld zł (to 182 projekty służące zwiększeniu retencji, np. budowa wielkich zbiorników czy stopni wodnych).

Wiceprezes Wód Polskich Wojciech Skowyrski podkreślał, że organizacja dostrzega konieczność prowadzenia działań kompleksowych w zakresie melioracji. Wskazywał, że jest potrzeba zajęcia się małymi rowami i ciekami wodnymi, ale także i dużymi inwestycjami. W jego ocenie, trzeba podnieść poziom wód gruntowych.

Co niepokoi organizacje ekologiczne?

Działania rządu oraz Wód Polskich oceniały organizacje ekologiczne. Przemysław Nawrocki z WWF Polska przyznał, że dostrzega wiele elementów pozytywnych, jak m.in. pakiet związany z retencją wody na trwałych użytkach zielonych, czy to, że mówi się o potrzebie renaturalizacji ekosystemów mokradłowych, naturalizacji rzek, a także o retencji glebowej i krajobrazowej. Są jednak elementy, które budzą niepokój organziacji. – To co nas bardzo niepokoi to fakt, że w praktyce zdecydowana większość wysiłku inwestycyjnego, a także finansów publicznych pójdzie na bardzo kosztowne przedsięwzięcia, takie jak retencja zbiornikowa czy odbudowa urządzeń regulacyjnych, które nie będą miały żadnego efektywnego wpływu na kwestię suszy w rolnictwie — mówił Nawrocki.

Przedstawiciela WWF Polska niepokoi również fakt, że Wody Polskie nie planują działań na rzecz przebudowy cieków sztucznych w taki sposób, by mogły one sprostać tym wyzwaniom w kontekście suszy.

Czytaj też:
Stawki za wodę i ścieki wzrosną? Jasna deklaracja wiceministra

Źródło: Business Insider Polska