Ukraińscy emeryci pobierają świadczenia z ZUS. Wiemy, ile wydaje Zakład

Ukraińscy emeryci pobierają świadczenia z ZUS. Wiemy, ile wydaje Zakład

ZUS
ZUS Źródło:Shutterstock
Przybywa obywateli Ukrainy, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z ZUS. Na ukraińskie świadczenia państwowy ubezpieczyciel wydaje miesięcznie 3 mln zł.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które przytacza Money.pl wynika, że wrześniu br. organ wypłacił 3276 świadczeń obywatelom Ukrainy, z czego 2953 wypłacono w kraju, zaś pozostałe 323 zostały wytransferowane za granicę.

Ukraińscy emeryci w Polsce. Co zrobić, by otrzymać świadczenie?

Portal zwraca uwagę, że nie wszyscy emeryci z Ukrainy posiadają składkowy staż wymagany do nabycia uprawnień emerytalnych. Wsparciem okazują się być tu dla nich umowy, które zostały zawarte pomiędzy polskim a ukraińskim rządem. Chodzi o sporządzoną 10 lat temu umowę o zabezpieczeniu społecznym, która pierwotnie miała na celu możliwość wypłaty ukraińskim repatriantom ich świadczeń pobieranych w Ukrainie. Teraz umowa ta znalazła nowe zastosowanie. Pozwala obywatelom Ukrainy, którzy mają stosowny staż pracy (w przypadku kobiet – 20 lat, zaś mężczyzn – 25 lat) i mieszkają w Polsce na wypłatę minimalnej emerytury (aktualnie 1338,44 zł, od marca przyszłego roku prawdopodobnie 1588,44 zł).

Obywatele z Ukrainy, którzy legalnie pracowali w Polsce, mogą pobierać dwie emerytury. W tym wypadku, muszą spełniać warunki do otrzymywania świadczenia w obu państwach. ZUS wypłaca emeryturę lub rentę za okres przepracowany w Polsce, zaś jego ukraiński odpowiednik za lata przepracowane na Ukrainie. Wysokość świadczeń jest obliczana proporcjonalnie.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski podkreśla, że przy obliczaniu wysokości świadczenia, w pierwszej kolejności obliczana jest teoretyczna (pełna) kwota świadczenia, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby cały wymagany prawem okres ubezpieczenia był przebyty w Polsce. Następnie – na podstawie kwoty teoretycznej – obliczana jest rzeczywista (częściowa) kwota świadczenia odpowiadająca stosunkowi okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia (a więc zarówno własnych, jak i zagranicznych). Co istotne, do ustalenia wysokości świadczenia w Polsce są brane pod uwagę wyłącznie zarobki uzyskiwane w naszym kraju, a nie za granicą.

36 mln zł rocznie dla ukraińskich emerytów

By uzyskać prawo do ukraińskiej emerytury trzeba wykazać się znacznie dłuższym stażem pracy niż w Polsce (kobiety – 30 lat, mężczyźni – 35 lat). Minimalna emerytura na Ukrainie wynosi obecnie 2,5 tys. hrywien miesięcznie, czyli 321 zł. Jeśli zatem obywatel Ukrainy otrzyma dodatkowo emeryturę z ZUS w wysokości np. 100 zł miesięcznie, to w sumie będzie miał 421 zł, czyli znacznie mniej niż wynosi minimalna emerytura. W takim przypadku państwo dopłaca emerytowi 917 zł miesięcznie, by ten mógł pobierać najniższe świadczenie. By otrzymać taką dopłatę należy udowodnić 20-letni (w przypadku kobiet) lub 25-letni (w przypadku mężczyzn) okres ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe).

Z danych, które podaje Money.pl wynika, że o polską emeryturę lub rentę ubiega się rocznie ok. 200 osób. Łączna kwota wypłat dla ukraińskich emerytów z ZUS to 3 mln zł miesięcznie. Rocznie jest to zatem 36 mln zł.

Czytaj też:
Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Wiemy, ilu ubezpiecza ZUS
Czytaj też:
ZUS kontroluje osoby na L4. Coraz więcej wstrzymanych wypłat zasiłków