Produkcja sprzedana przemysłu w październiku. Gorzej niż we wrześniu

Produkcja sprzedana przemysłu w październiku. Gorzej niż we wrześniu

Produkcja przemysłowa
Produkcja przemysłowa
W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,8 proc. rok do roku - podał GUS. W porównaniu z wrześniem nastąpił spadek o 0,7 proc.

Z danych przedstawionych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8 proc. w porównaniu z październikiem 2021 roku, kiedy to notowano wzrost o 7,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu z wrześniem br. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 0,7 proc.

GUS podał też, że w okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,6 proc. wyższa w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się w październiku br. na poziomie o 7,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,3 proc. niższym w porównaniu z wrześniem tego roku.

Wzrost produkcji w 25 działach przemysłu

Według wstępnych danych w październiku br. – w stosunku do października 2021 roku – wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 41,6 proc.), urządzeń elektrycznych (o 25,2 proc.), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 23,4 proc.), czy w w produkcji maszyn i urządzeń (o 17,6 proc.).

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w pozostałych 9 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,2 proc.), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,1 proc.), mebli (o 8,6 proc.), metali (o 4,5 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,6 proc.).

W porównaniu z wrześniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu (m.in. w produkcji metali – 8 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – 7,4 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – 6,2 proc.).

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach (m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 17,3 proc., czy w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8 proc.)

Czytaj też:
Gdzie w Polsce najlepiej płacą? Dane GUS mogą zaskakiwać
Czytaj też:
Wzrost gospodarczy w UE niemal się zatrzymał