Ulga na prąd dla rolników. Wiemy, kto się nie załapie

Ulga na prąd dla rolników. Wiemy, kto się nie załapie

Rolnik
Rolnik Źródło:Pixabay
Rolnikom przysługuje limit zużycia prądu 3000 kWh na całe gospodarstwo. Warunki przyznania ulgi na prąd dla rolników, wykluczają część osób z możliwości uzyskania wsparcia.

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zakłada ona zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych – za energię elektryczną w przyszłym roku Polacy zapłacą według stawek z tego roku, o ile zmieszczą się w określonych limitach zużycia prądu.

Ulga na prąd dla rolników. Co w oświadczeniu?

Rolnicy mają mieć zagwarantowaną cenę prądu na obecnym poziomie do 3000 kWh zużycia rocznego. Po przekroczeniu tego limitu za 1 MWh zapłacą maksymalnie 693 zł.

Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu, rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca przyszłego roku. Jeśli nie dostarczą tych dokumentów, stracą wówczas możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku. W oświadczeniu rolnik powinien:

  • podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
  • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Oświadczenie można złożyć: osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego, bądź wysłać wypełniony dokument na poczcie na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez internet – przy składaniu oświadczeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Co istotne, przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Jak przypomina Łódzka Izba Rolnicza, limit 3000 kWh będzie jednak przysługiwał w sytuacji, gdy punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem że służą one wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Z tego zapisu – jak zauważa organizacja – można wnioskować, że jeśli rolnik ma oddzielny licznik na gospodarstwo oraz na budynek mieszkalny, to nie będzie mógł skorzystać z limitu 3000 kWh. Wówczas rolnikowi pozostaje skorzystanie z limitu przewidzianego dla gospodarstw domowych, który wynosi 2000 kWh lub 2600 kWh (jeśli jest się osobą niepełnosprawną lub jest taka osoba w gospodarstwie domowym, limit ten przewidziano też dla posiadaczy Karty Dużych Rodzin).

Na gwarantowane ceny prądu mogą też liczyć producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. W tym wypadku maksymalna stawka ma wynosić 785 zł za MWh.

Czytaj też:
Ogranicz cenę prądu. TAURON pomaga z formalnościami
Czytaj też:
Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Źródło: Łódzka Izba Rolnicza, Wprost.pl